Hvad sker der, når Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse?

Ligebehandlingsnævnets og sekretariatets behandling af en sag slutter, når nævnet har truffet afgørelse og afgørelsen er sendt til parterne.

Efter mødet

Når nævnet har truffet afgørelse på mødet, skal den endelige afgørelse underskrives af formanden. Herefter bliver afgørelsen sendt med posten til sagens parter. Det tilstræbes, at afgørelsen sendes til sagens parter inden én uge efter mødet.

Når afgørelsen er sendt

Når først nævnet har truffet afgørelse og sendt den til parterne, så foretager nævnet sig som udgangspunkt ikke yderligere og lukker sagen.

Betaling af eventuel godtgørelse

Hvis du har fået medhold i din klage og har fået tilkendt en godtgørelse, skal du selv kontakte modparten for betaling. Hvis ikke modparten allerede har dine betalingsoplysninger, må du derfor selv kontakte vedkommende.

Skal jeg betale skat af godtgørelsen?

Sekretariatet kan ikke hjælpe med spørgsmål omkring den skattemæssige behandling af godtgørelsen. Her må du kontakte SKAT direkte.

Hvad hvis modparten ikke betaler godtgørelsen?

Hvis du har fået medhold i klagen, og modparten ikke betaler godtgørelsen, så har nævnet en forpligtelse til at indbringe sagen for domstolene på din anmodning.

Sekretariatet oversender som hovedregel sagen til Kammeradvokaten.

Hvis du ikke har mulighed for at få fri proces eller har en retshjælpsforsikring vil det være nævnet, der dækker udgifterne til retssagen.

Sidst opdateret 30.04.2014