Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger
Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Vi har fundet 470 resultater med emnet Nævn. Viser 91 - 100
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
Kommunen har truffet en afgørelse om ungdomsuddannelse, som du kan klage over. Hvordan kan du klage?
Huskeliste til din klage (ungdom)
Her kan du læse om, hvad du skal huske at gøre, når du sender din klage over en afgørelse om ungdomsuddannelse til Klagenævnet for Specialundervisning.
Specialundervisning for voksne
Kommunen har truffet en afgørelse om specialundervisning for voksne. Hvordan kan du klage?
Huskeliste til din klage (voksen)
Her kan du læse om, hvad du skal huske at gøre, når du sender din klage over en afgørelse om specialundervisning for voksne til Klagenævnet for Specialundervisning.
Blanketter
Når du klager, kan der være behov for, at du sender en udfyldt fuldmagtsblanket og/eller en forældremyndighedsblanket til os.
Hvis du har en sag i Klagenævnet for Specialundervisning
Læs om sagsbehandlingen i Klagenævnet for Specialundervisning.
Sagsbehandlingen i klagenævnet
Læs mere om, hvad der sker, når Klagenævnet for Specialundervisning har modtaget din klage.
Sagsbehandlingen - førskole og folkeskole
Denne side giver et overblik over Klagenævnet for Specialundervisnings behandling af sager om specialundervisning i folkeskolen og førskoletilbud.
Sagsbehandling - ungdomsuddannelse (STU)
Denne side giver et overblik over Klagenævnet for Specialundervisnings behandling af sager om specialundervisning i ungdomsuddannelser.
Sagsbehandling - voksne
Denne side giver et overblik over Klagenævnet for Specialundervisnings behandling af sager om specialundervisning for voksne.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring