Gå til indhold

Permanent anbringelse

Hvis et anbragt barn eller ung har opnået en særlig tilknytning til anbringelsesstedet kan der træffes afgørelse om anbringelse på ubestemt tid.

Børne- og ungeudvalget og Ankestyrelsen kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung skal forblive i anbringelsesstedet, hvis barnet eller den unge har opnået en så stærk tilknytning til anbringelsesstedet, at det må antages at være af væsentlig betydning for barnet eller den unge at forblive på stedet.

Anbringelsen videreføres uden tidsbegrænsning. Det betyder, at de almindelige regler om genbehandling ikke gælder.

Betingelser for permanent anbringelse

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at der kan træffes afgørelse om en permanent anbringelse:

  • barnet eller den unge har været anbragt (frivilligt eller tvangsmæssigt) i mindst 3 år
  • barnet eller unge har opnået en stærk tilknytning til anbringelsesstedet
  • det må på kortere og længere sigt antages at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges bedste at forblive på anbringelsesstedet.

Der kan træffes afgørelse om permanent anbringelse uanset at barnet eller den unge ikke længere har behov for støtte. Afgørelsen kan således træffes uanset, at betingelserne for en anbringelse ikke længere er opfyldt.

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring