Gå til indhold

Ankestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe en akut afgørelse om et barn eller ung

I særlige akutte tilfælde kan Ankestyrelsen også træffe en foreløbig afgørelse om et barn eller ung og pålægge kommunen at gennemføre den.

Direktøren for Ankestyrelsen kan ligesom formanden eller i dennes fravær næstformanden for børne- og ungeudvalget træffe en foreløbig afgørelse i akut opståede situationer og pålægge kommunen at gennemføre den. 

Dette kan være tilfældet, hvor det enten ikke er muligt at komme i kontakt med formanden eller næstformanden for børne- og ungeudvalget, eller hvor denne ikke finder, at det er nødvendigt at træffe en foreløbig afgørelse om anbringelse uden for hjemmet.

Betingelserne herfor er de samme, som når formanden for børne- og ungeudvalget træffer en foreløbig afgørelse. 

Ankestyrelsens foreløbige afgørelse skal ikke godkendes 7 dage efter af børne- og ungeudvalget, men ellers gælder de øvrige frister om, at parterne skal orienteres skriftligt inden for 24 timer, og at afgørelsen har gyldighed 1 måned.

Børne- og ungeudvalget skal orientere Ankestyrelsen

Hvis børne- og ungeudvalget ikke inden for 1 måned træffer afgørelse i fuld overensstemmelse med Ankestyrelsens foreløbige afgørelse, skal børne- og ungeudvalget straks orientere Ankestyrelsen.

I disse tilfælde har børne- og ungeudvalgets afgørelse ikke virkning, før direktøren for Ankestyrelsen snarest muligt og inden 10 dage efter afgørelsen har taget stilling til, om afgørelsen skal have virkning.

Hvis direktøren for Ankestyrelsen finder, at børne- og ungeudvalgets afgørelse ikke skal have virkning, mødebehandles sagen i Ankestyrelsen.  Afgørelsen skal træffes senest 8 uger fra børne- og ungeudvalgets afgørelse.

Ankestyrelsens handlemuligheder

Klage

Ved henvendelse inden 4 uger til Ankestyrelsen, kan vores afgørelse indbringes for byretten.

Formandsafgørelse uden for åbningstiden 

For at sikre, at der kan træffes en formandsafgørelse i akutte situationer, kan du uden for vores åbningstid, i weekender og på helligdage underrette Ankestyrelsen om, at du er alvorligt bekymret for et barn eller en ung.

Du skal kun ringe til Ankestyrelsen, når du vurderer, at det ikke kan vente til Ankestyrelsens åbningstid fra 9 til 15 alle hverdage.

Telefonnummeret til Ankestyrelsen ved akutte tilfælde er: 
61 89 73 79

 

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring