A-kassen kan hjælpe med opkrævning af dagpengegodtgørelse (G-dage)

Hvis arbejdsgiveren ikke betaler dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) til tiden, kan a-kassen hjælpe med at opkræve godtgørelsen.

Arbejdsgiveren skal ifølge lovgivningen betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) senest ved anden lønudbetaling efter arbejdsophøret.

A-kassen kan først gå ind i sagen, hvis arbejdsgiveren ikke har betalt senest ved anden lønudbetaling efter arbejdsophøret.

A-kassen skal undersøge, om deres medlem har ret til dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage).

Hvis a-kassen mener, at medlemmet utvivlsomt har ret til dagpengegodtgørelsen, skal a-kassen sende en skriftlig begrundet anmodning om betaling til arbejdsgiveren (krævebrev).

Det betyder, at a-kassen skal undersøge sagen og indhente den nødvendige dokumentation for, at medlemmet har krav på dagpengegodtgørelse (G-dage).

A-kassens krævebrev til arbejdsgiveren skal være begrundet. Det betyder, at krævebrevet skal indeholde en redegørelse for de faktiske og retlige omstændigheder i sagen. Selv om krævebrevet ikke er en afgørelse, skal krævebrevet indeholde en begrundelse på samme måde, som hvis der havde været tale om en afgørelse.

Sidst opdateret 15.11.2013