Arbejdsløshedsdagpenge

A-kasserne udbetaler arbejdsløshedsdagpenge til ledige medlemmer.

""

Medlemmer af en a-kasse kan modtage dagpenge, hvis de bliver ledige.

Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring og fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Vi behandler klager over sager om arbejdsløshedsforsikring fra de to myndigheder.

Sidst opdateret 05.07.2016