Gå til indhold

Mellemkommunal refusion ved flytteret og dobbeltvisitation

Vi har ophævet principafgørelse 21-15, fordi intern flytning i en ny kommune ikke kræver dobbeltvisitation.

Principafgørelse 21-15 er ikke i overensstemmelse med retssikkerhedslovens regler om, hvilken kommune, der skal yde borgeren hjælp. Principafgørelsen er heller ikke i overensstemmelse med reglerne om dobbeltvisitation, og er derfor ophævet.

Principafgørelse 21-15 siger, at hvis en borgers nye kommune fortsat skal være berettiget til mellemkommunal refusion, skal en senere flytning internt i den nye kommune også opfylde betingelsen om dobbeltvisitation (visitation til botilbuddet af både den tidligere og den nye kommune).

Retssikkerhedsloven giver dog ikke mulighed for en sådan dobbeltvisitation. Reglerne om dobbeltvisitation i serviceloven og almenboligloven siger også kun noget om forudsætningen for, at borgeren kan flytte fra en kommune til en anden, men ikke noget om efterfølgende flytning.

Læs mere om reglerne om flytteret, dobbeltvisitation og kommunernes kompetence

Reglerne om dobbeltvisitation bestemmer ikke, hvor længe den tidligere kommune skal betale refusion. Det fremgår i stedet af retssikkerhedslovens § 9 c, stk. 10, at refusionspligten består, så længe borgeren har bopæl i botilbuddet eller et tilsvarende botilbud.

Læs mere om, hvad et tilsvarende botilbud er og refusionspligtens varighed

Sidst opdateret 18.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring