Gå til indhold

Sådan behandler vi sager om uenighed mellem kommuner

Her kan du læse, hvordan Ankestyrelsen behandler uenighed mellem kommuner.

Hvis to kommuner er uenige om deres forpligtelser, kan de indbringe sagen for Ankestyrelsen. Det gælder sager om opholdskommune og mellemkommunal refusion. Det står i retssikkerhedslovens § 61. 

En tvist kan være, når to eller flere kommuner er uenige om, hvem der er opholdskommune for en borger eller om mellemkommunal refusion. Reglerne fremgår af retssikkerhedslovens §§ 9-9c.

Send sagen til Ankestyrelsen

Kommunerne kan bruge et skema, når de vil have en sag behandlet af  styrelsen.

Se vejledning til skemaet

Hent skemaet

Skemaet sikrer, at vi får de rigtige oplysninger, så vi kan behandle  sagen.

Læs hvordan du sender til os i vejledningen.

Kommunen skal beskrive, hvad uenigheden handler om, og hvorfor Ankestyrelsen skal tage stilling.

Kommunen skal sende de relevante dokumenter med. Det kan være breve eller mails mellem kommunerne om uenigheden.

I vejledningen står der mere om, hvilke dokumenter vi skal have.  

Der er ikke en frist for, hvornår styrelsen skal have sagen.

Vi kan afvise sagen hvis:

  • kommunen ikke har en retlig interesse i uenigheden
  • kommunerne ikke har været i dialog med hinanden om kravet
  • kravet er forældet
  • sagen er under behandling ved domstolene
  • den anden kommune imødekommer kravet. 

Kommunen skal argumentere for sit syn på uenigheden og så vidt muligt dokumentere sit krav.

Sådan behandler vi sagen

Ankestyrelsen beder den eller de indbragte kommuner om deres synspunkter på uenigheden og eventuelt om supplerende materiale. Det skal vi have skriftligt og i løbet af fire uger.

Ankestyrelsen afgør sagen ud fra de oplysninger, vi har fået fra kommunerne. Vi kan bede om yderligere oplysninger, hvis de er nødvendige for at afgøre sagen.

Vi tager i afgørelsen stilling til uenigheden. 

Sådan offentliggør vi afgørelserne

Vi offentliggør kun afgørelser, der kan være vejledende for kommunerne. Afgørelserne er anonymiseret. 

Principafgørelserne i vores database gælder stadig. 

Afgørelserne kan prøves ved en domstol

En kommune kan lægge sag an mod en anden kommune, hvis ikke den er enig i vores afgørelse. Vi er ikke part i sådan en retssag. 

Vejledning til kommunerne

Vi vejleder kommuner om vores nye måde at behandle sager om uenighed på.

Det kan for eksempel være spørgsmål om, hvilke oplysninger vi skal have, og hvornår vi behandler sagen.

Sidst opdateret 18.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring