Gå til indhold

Boformer omfattet af retssikkerhedslovens § 9, stk. 3:

  • Midlertidige ophold i boformer for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens § 107)
  • Længerevarende ophold i boformer for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 108)
  • Krisecentrer og forsorgshjem (servicelovens §§ 109 og 110)
  • Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)
  • Almene ældreboliger til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne (almenboliglovens § 115, stk. 2 og 4, jf. § 105, stk. 2)
  • Institutioner under sygehusvæsenet
  • Institutioner under Kriminalforsorgen
  • Indkvarteringssteder under Udlændingestyrelsen
  • Boliger, boformer mv., der træder i stedet for og kan sidestilles med ovennævnte boformer mv.

Sidst opdateret 24.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring