Publikationer

2017 Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2016:4

2017 Forebyggelse af ekstremisme

Ankestyrelsens årsrapport 2016

2017 Nøgletal

Årsopgørelse 2016

2017 Familieret, Statistik - familieret

Familieret 2016:4

2017 Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2016: 3

2017 Adoption, Årsberetninger - Adoptionsnævnet

Årsberetning 2016 - tilsyn med de formidlende organisationer

2016 Resultatkontrakt

AST resultatplan 2017

2016 Statistik – underretning

Underretningsstatistik 2015

2016 Statistik – anbringelse

Ankestyrelsens anbringelsesstatistik 2015

2016 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2015

2016 Statistik – underretning, Frivilligt socialt arbejde

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunale forskelle i antallet af underretninger

2016 Familieret, Statistik - familieret

Familieret 2016:3

2016 Familieret, Statistik - familieret

Familieret 2016:2

2016 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning 2015

2016 Statistik – førtidspension

Flere førtidspensionister i 2015

2016 Statistik – brugere af botilbud

Botilbudsstatistik 2015

2016 Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2016: 1

2016 Statistik - familieret, Familieret

Familieret 2016:1

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring