Gå til indhold

Nyt om kurser og læring, februar 2021

Alle Ankestyrelsens åbne betalingskurser i marts 2021 foregår som online kurser. Læs mere om marts måneds kurser her i nyhedsbrevet, og tilmeld dig Ankestyrelsens webinarer og dialogmøder for 2021. God fornøjelse.

På grund af COVID-19 har vi besluttet, at de åbne kurser i marts 2021 omlægges fra fysiske kurser til online kurser. Har du allerede tilmeldt dig ét af vores kurser, skal du ikke foretage dig noget -  vi ændrer helt automatisk din tilmelding til online deltagelse.

Se aktuelle online kurser i marts:

Social:

Den 2. marts 2021: Merudgifter til voksne - Sådan behandler du sager om dækning af merudgifter til voksne. Kurset har også fokus på, hvordan kommunerne kan oplyse sager.  (Du kan også vælge den 17. marts 2021). 

Den 2. marts 2021: Kursus om hjælpemidler og forbrugsgoder - En gennemgang af reglerne for, hvornår der kan bevilges hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens § 112 og § 113. (Du kan også vælge den 11. marts 2021).

Beskæftigelse:

Den 16. marts 2021: Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension - På kurset kommer vi rundt om vurdering af arbejdsevnen set i forhold til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension belyst ud fra lovgivning og Ankestyrelsens praksis. (Du kan også vælge den 23. marts 2021).

Beskæftigelse og arbejdsskade:

Den 16. marts 2021: Sygedagpenge under en arbejdsskadesag - Kurset er relevant for dig, der har brug for viden om arbejdsskadesagens forløb, og hvordan det påvirker en sag om sygedagpenge. (Du kan også vælge den 23. marts 2021). 

Arbejdsskade:

Den 17. marts 2021:Ulykkesbegrebet i arbejdsskadesager – særligt vedrørende ulykker efter 1. januar 2020. (Du kan også vælge den 24. marts 2021). 

Se vores samlede kursuskatalog

Alle kurser fra april og frem er planlagt til fysiske kurser, men ændres til online, hvis COVID-19 fortsat kræver det.

Se alle kurserne her

Vi glæder os til at byde dig velkommen på ét af vores åbne betalingskurser.

Skræddersyede kurser og længerevarende læringsforløb

Som et supplement til vores åbne betalingskurser tilbyder vi også at undervise en hel afdeling i et bestemt fagområde.

Læs mere om de skræddersyede kurser og læringsforløb

Du er også velkommen til at kontakte os på ast@ast.dk.

Åbne online dialogmøder på beskæftigelsesområdet for kommunerne – gratis deltagelse

Ankestyrelsen inviterer til fire virtuelle dialogmøder i 2021 om den nyeste praksis inden for sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Dialogmøderne er for faglige ledere/fagkoordinatorer i kommunernes jobcentre og ydelseskontorer, som gerne vil opdateres på den nyeste praksis inden for beskæftigelsesområdet.

Vi holder det første dialogmøde den 25. marts 2021.
Læs mere og tilmed dig her.

Webinar

Vi holder løbende webinarer. Du tilmelder dig på vores hjemmeside, hvor du også kan finde og gense tidligere afholdte webinarer. Det er gratis at deltage i vores webinarer.

Vi er klar med tre nye webinarer de kommende måneder:

Webinar på børneområdet

Den 24. februar 2021: Webinar om kommuners brug af handleplaner i sager om anbringelse af børn og unge.

Webinaret vil med udgangspunkt i fire mindre oplæg sætte fokus på, hvordan kommunerne skal og kan arbejde med handleplanerne i sager i forbindelse med og under en anbringelse.

Webinar på beskæftigelsesområdet

Den 10. marts 2021: Webinar om Principafgørelse 42-19 - hvordan trækker man indtægter fra i kontanthjælpen?.

Med udgangspunkt i Ankestyrelsens principafgørelse 42-19 får du  en uddybende gennemgang af, hvordan man konkret beregner et fradrag i en borgers hjælp, når borger har indtægter.

Webinar om tilsynet

Den 12. marts 2021: Webinar om kommunernes salg af fast ejendom uden offentligt udbud.

Ankestyrelsens jurister gennemgår reglerne for salg af fast ejendom uden offentligt udbud og giver forskellige eksempler på, hvornår Ankestyrelsen kan give samtykke til salg af fast ejendom uden offentligt udbud.

Læs om Ankestyrelsens  webinarer

Gense afholdte webinarer

Abonnerer du på vores nye temanyhedsbreve?

Ankestyrelsen udsender hver 2. måned fire temanyhedsbreve. Nyhedsbrevene samler de nyeste principmeddelelser, artikler, kurser og webinarer samt undersøgelser inden for områderne: arbejdsskade, beskæftigelse, børn og social.

Det er gratis at abonnere, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Tilmed dig nyhedsbrevene her

Om kurser og læring

Sidst opdateret 20.12.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring