Gå til indhold

Webinar om Principafgørelse 42-19 - hvordan trækker man indtægter fra i kontanthjælpen?

Den 10. marts 2021 holder vi webinar om, hvordan man trækker indtægter fra i kontanthjælpen. Webinaret vil med udgangspunkt i Ankestyrelsens principafgørelse 42-19 foretage en uddybende gennemgang af, hvordan man konkret beregner et fradrag i en borgers hjælp, når borger har indtægter. I vil modtage nogle opgaver på forhånd, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen fra din egen skærm.
Webinaret er afholdt.
Tidspunkt 10. marts 2021
13:00 14:00
Sted Online via Adobe Connect - mail med link sendes
Deltagere
Webinaret er for alle sagsbehandlere, der arbejder med emnet, og særligt rettet mod nye som erfarne sagsbehandlere, som har glæde af en dybdegående gennemgang af, hvordan man i praksis trækker indtægter fra i hjælpen.
Max deltagerantal 90
Kursusnummer Web_e2025
Pris Gratis
Tilmeldingsfrist 1. marts 2021
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Se eller gense webinar

Herunder kan du gense webinaret., når det er afsluttet.

Slides fra webinar kan findes her.

Gennemgang af regneeksempler

Regneeksempler til webinar

Om Webinaret

Den 10. marts 2021 holder vi webinar om, hvordan man trækker indtægter fra i kontanthjælpen. Webinaret vil med udgangspunkt i Ankestyrelsens principafgørelse 42-19 foretage en uddybende gennemgang af, hvordan man konkret beregner et fradrag i en borgers hjælp, når borger har indtægter. I vil modtage nogle opgaver på forhånd, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen fra din egen skærm.

Oplægsholder

  • Webinarvært er Helene Schiermer, jurist i Ankestyrelsen. Hun er fuldmægtig i Beskæftigelse 3, som er det kontor, der behandler klagesager om bl.a. kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Helene har i en årrække beskæftiget sig med denne type sager og har blandt andet være med i udarbejdelsen af principafgørelse 42-19.

Formål og læringsmål

Formålet med webinaret er, at deltagerne føler sig bedre klædt på til at behandle de konkrete sager i kommunerne om fradrag for indtægter, ved at have fået et overblik over og en bedre forståelse for alle de forhold, som man skal have med i vurderingen af denne slags sager.

Forberedelse

Det forventes, at du max afsætter en time til forberedelse.

Senest mandag den 1. marts 2021 vil du få sendt et mindre antal opgaver om beregningen af hjælpen i forskellige situation, som du forventes at forberede.

Derudover forventes det, at du har læst vores principmeddelelse 42-19 samt vores artikel ”Sådan beregner kommunen hjælp til forsørgelse i en ophørsmåned”.

 Hvis du på forhånd har spørgsmål til principmeddelelserne, må du meget gerne sende dem til os. Vi vil så indarbejde dine spørgsmål i webinaret.

 Endelig forventes det, at du deltager fra din egen computer.

Form og rammer for webinarer
Det foregår live

Webinarer er en del af Ankestyrelsens praksiskoordinering, hvor vi tilbyder en nem, hurtig og effektiv formidling af vores praksis med det formål at understøtte, at borgerne får den rigtige afgørelse i 1. instans.
Under webinarerne er der forskellige former for deltagerinvolvering, fx spørgsmål og svar.

Mulighed for at se eller gense webinaret

Webinarer er online undervisning, og i de fleste tilfælde lægger vi en film af webinaret på ast.dk.
Webinar-film kan som udgangspunkt ses online i tre måneder.

Webinarer er mundtlig formidling af forskellige emner

Webinarerne tager bl.a. afsæt i principmeddelelser og praksisundersøgelser, hvor Ankestyrelsen vurderer, at sagsbehandlere i kommunerne og andre instanser kan have glæde af en mundtlig formidling af et emne.
Sagsbehandlerne skal altid tage afsæt i den lovgivning og praksis, som er basis for det enkelte webinar, når de i det daglige skal vurdere og afgøre konkrete sager.

Deling og dialog

Hvis et oplæg eller svar i webinaret deles eller anvendes til dialog, skal oplægget eller svaret bringes i sin helhed.

Sidst opdateret 22.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring