Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, februar 2020

Læs om Ny afgørelseskompetence til Ankestyrelsen i sager om adoption uden samtykke, Ny indgang til børn og unge på Ankestyrelsens hjemmeside, Handleplaner til anbragte børn og unge, Stigning i antal klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt, Tabt arbejdsfortjeneste – Hvordan skal kommunen beregne tabt arbejdsfortjeneste? Ny database gør Ankestyrelsens tilsynspraksis mere tilgængelig.

Ny afgørelseskompetence til Ankestyrelsen i sager om adoption uden samtykke

Den 1. juli 2019 er ansvaret for at afgøre sager om adoption uden samtykke overgået til Ankestyrelsen. Formålet er at nedbringe sagsbehandlingstiden ved at samle opgaver og afgørelseskompetence hos Ankestyrelsen.  

Læs hele ” Ny afgørelseskompetence til Ankestyrelsen i sager om adoption uden samtykke”

Ny indgang til børn og unge på Ankestyrelsens hjemmeside

Mange børn og unge kommer hvert år i kontakt med Ankestyrelsen, fx i sager om anbringelse og i underretningssager. De er her helt centrale personer i vores sagsbehandling.

Læs hele ”Ny indgang til børn og unge på Ankestyrelsens hjemmeside”

Handleplaner til anbragte børn og unge

I en del sager sker det, at kommunerne først får lavet de lovpligtige handleplaner til anbragte børn og unge efter, kommunerne har truffet en afgørelse om anbringelse. Det viser en undersøgelse, Ankestyrelsen har lavet for Social- og Indenrigsministeriet. Undersøgelsen viser også, at kommunerne støder på udfordringer, både når de laver handleplanerne, og når de anvender dem i opfølgningen.

Læs hele ”Handleplaner til anbragte børn og unge”

Stigning i antal klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at der har været en stigning i antallet af klager over afbrydelse af samvær og/eller kontakt under anbringelse mellem børn eller unge og forældre eller netværk de seneste år. Kommuner peger på, at stigningen kan skyldes flere sager på området i kommunernes børn og unge-udvalg. 

Læs hele ”Stigning i antal klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt”

Tabt arbejdsfortjeneste – Hvordan skal kommunen beregne tabt arbejdsfortjeneste?

Når kommunen skal regne ud, hvor meget en forælder skal have udbetalt i tabt arbejdsfortjeneste, har det betydning, hvad forælderen tidligere har tjent.  

Læs hele ” Tabt arbejdsfortjeneste – Hvordan skal kommunen beregne tabt arbejdsfortjeneste?”

Ny database gør Ankestyrelsens tilsynspraksis mere tilgængelig

Ankestyrelsen har fået en ny database med praksis fra det kommunale og regionale tilsyn. Databasen indeholder tilsynsudtalelser tilbage fra 2007 og byder på en række nye og forbedrede søgemuligheder.

Læs hele ” Ny database gør Ankestyrelsens tilsynspraksis mere tilgængelig”

Sidst opdateret 09.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring