Gå til indhold

Artikel: Stigning i antal klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at der har været en stigning i antallet af klager over afbrydelse af samvær og/eller kontakt under anbringelse mellem børn eller unge og forældre eller netværk de seneste år. Kommuner peger på, at stigningen kan skyldes flere sager på området i kommunernes børn og unge-udvalg.

Af specialkonsulent Mia Larsen og fuldmægtig Mia Thuelund Hansen

Afbrydelse af samvær og/eller kontakt kan enten ske på grund af hensynet til barnets sundhed og udvikling eller på grund af viden eller formodning om overgreb mod et barn.

Ankestyrelsens undersøgelse viser, at der fra 2016 til 2018 har været en stigning i antallet af afgørelser om afbrydelse af samvær og/eller kontakt både når det sker af hensyn til barnets sundhed og udvikling og når det sker på grund af viden om eller formodning om overgreb.

Kommunerne oplever, at der er flere sager i børn og unge-udvalg

Kommunerne peger på flere mulige årsager til stigningen i antallet af klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt. Ifølge kommunerne skyldes stigningen i antallet af sager implementeringen af en række politiske tiltag eksempelvis i forbindelse med Overgrebspakken og en tilføjelse i servicelovens § 71. Derved er flere blevet opmærksomme på overgreb:

”Det er også ude i normalområdet, at de har mere fokus på overgreb. Vi får eksempelvis nogle underretninger næsten hver gang, der har været emneuge om overgreb ude på skolerne. Så er der et barn, der rækker hånden op og siger, at vedkommende bliver slået.” (udtalelse fra sagsbehandler)

Kommunerne oplever også øget mulighed for juridisk sparring i forvaltningerne i forbindelse med sagerne. Det betyder, at flere sager bliver forelagt for børn og unge-udvalg. Kommunerne peger også på, at der er flere specialiserede advokater på børneområdet, som opfordrer klienterne til at klage over afbrydelse af samvær og/eller kontakt.

Baggrund for undersøgelsen og datagrundlag 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i Ankestyrelsens opgørelser, der viser, at der har været en stigning fra 151 klagesager i 2016 til 235 klagesager i 2018.

Undersøgelsen består af:

  • en gennemgang af et repræsentativt udsnit (367 klagesager) af Ankestyrelsens klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt i perioden 2016 til 2018.
  • gruppeinterview med sagsbehandlere, fagkoordinatorer/teamledere og jurister i fire kommuner.

Læs undersøgelsen 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring