Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, juni 2019

Om sygemeldtes arbejdsevne, mindst indgribende foranstaltning, modtagepligt, kommunale regnskaber, tilknytningsundersøgelser og veteransager.

Hvornår er der behov for at afklare den sygemeldtes arbejdsevne?

Når kommunen skal vurdere, om en borgers arbejdsevne skal afklares, har det stor betydning, hvor afklaret borgerens helbredstilstand er.

Læs hele "Hvornår er der behov for at afklare den sygemeldtes arbejdsevne?"

Princippet om ”mindst indgribende foranstaltning” gælder kun i sager om magt og tvang  

Kommunerne kan ikke henvise til princippet om ”mindre indgribende foranstaltning” i sager om hjælp og støtte til ydelser, der kan kompensere for et handicap.

Læs hele "Princippet om ”mindst indgribende foranstaltning” gælder kun i sager om magt og tvang"

Kommunens modtagepligt i forhold til længerevarende botilbud efter serviceloven

Klager til Ankestyrelsen viser, at nogle kommuner har udfordringer i forhold til at forstå og bruge reglerne om kommunernes modtagepligt.

Læs hele "Kommunens modtagepligt i forhold til længerevarende botilbud efter serviceloven"

Tilsyn med kommunernes og regionernes regnskaber

Kommuner og regioner skal hvert år sende deres regnskaber og revisionsberetninger til Ankestyrelsen, så vi kan gennemgå dem.

Læs hele "Tilsyn med kommunernes og regionernes regnskaber"

Videreførte anbringelser og tilknytningsundersøgelser

Den børnesagkyndige helhedsvurdering kan volde vanskeligheder og rejse tvivl - både i kommunerne og blandt sagkyndige eksperter.

Læs hele "Videreførte anbringelser og tilknytningsundersøgelser"

Arbejdsskadesager for veteraner med psykiske sygdomme

I april 2019 har Ankestyrelsen afgjort 42 veteransager med second opinion.

Læs hele "Arbejdsskadesager for veteraner med psykiske sygdomme"
Sidst opdateret 09.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring