Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, marts 2018

Læs om fast track-ordning, genvurdering, længerevarende udlandsophold, tabt arbejdsfortjeneste, botilbud og adoption uden samtykke.

Hurtigere behandling af nogle sager på handicapområdet

Borgerne skal have hurtigere svar, når Ankestyrelsen genbehandler sager, som vi før har hjemvist til kommunen. Det kaldes en fast track-ordning.

Læs hele "Hurtigere behandling af nogle sager på handicapområdet"

Genvurdering, når borgeren er flyttet til en anden kommune

Den kommune, som har afgjort en sag, skal også genvurdere sagen. Det gælder, selvom borgeren i mellemtiden er flyttet til en anden kommune.

Læs hele "Genvurdering, når borgeren er flyttet til en anden kommune"

Hvad ved kommunerne om ikke-vestlige børn og unges udlandsophold?

En undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at mange af de udlandsophold, kommunerne kender til, er forlængede ferieophold. Ofte er det dog svært for kommunerne at vurdere, om et udlandsophold giver grund til bekymring.

Læs hele "Hvad ved kommunerne om ikke-vestlige børn og unges udlandsophold?"

Hvornår kan forældre få dækket tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage?

Forældrene til et barn med nedsat funktionsevne skal kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de er nødt til at tage fri på grund af barnets nedsatte funktionsevne. Det kan for eksempel være, fordi de skal til møder om barnet; også møder i kommunen.

Læs hele "Hvornår kan forældre få dækket tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage?"

Kommunerne skelner sjældent mellem forskellige typer af længerevarende botilbud

Ankestyrelsens interviews med fire kommuner tegner et klart billede af, at interviewkommunerne i de fleste tilfælde ikke skelner mellem længerevarende botilbud, men er meget opmærksomme på borgerens behov for støtte.

Læs hele "Kommunerne skelner sjældent mellem forskellige typer af længerevarende botilbud"

Kravene til adoption uden samtykke

Hvordan dokumenterer kommunen tilknytningen, når en plejefamilie vil adoptere et barn uden de biologiske forældres samtykke?

Læs hele "Kravene til adoption uden samtykke"


Nyhed: Ankestyrelsen opfordrer børn og unge-udvalgenes sekretariater til at bruge den nye mulighed for at sende digitale akter i børnesager via virk.dk.

Læs nyheden

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring