Gå til indhold

Nye undersøgelser: Seks kommuners praksis og overvejelser ved valg af opholdssted og døgninstitution samt visitation til botilbud

Ankestyrelsen har i to undersøgelser set på seks kommuners arbejdsgange og overvejelser, når de skal finde et opholdssted eller døgninstitution til et barn eller ung, samt når kommunerne skal visitere en borger til et botilbud.

I dag udkommer to nye undersøgelser fra Ankestyrelsen, der hver især beskriver en række kommuners arbejde med at finde det rette tilbud til en borger.

Den ene undersøgelse ser på seks kommuners praksis og overvejelser i forbindelse med, at de skal finde et opholdssted eller døgninstitution, der matcher barnet eller den unges støttebehov. Undersøgelsen beskriver også en række udfordringer, som kommunerne oplever i deres arbejde med at finde det rette anbringelsessted. Det kan eksempelvis være mangel på pladser til unge med flere komplekse udfordringer.

Den anden undersøgelse fokuserer på seks kommuners arbejdsgange og overvejelser i forbindelse med visitation af borgere til et botilbud, der matcher borgerens støttebehov. Undersøgelsen beskriver også de efterfølgende sagsskridt for bevilling af botilbud, opfølgning på indsatsen og udfordringer i forbindelse med revisitation af borgeren til et andet botilbud.

Begge undersøgelser er bestilt af Social- og Ældreministeriet, og de bidrager med viden til ministeriets evaluering af det specialiserede socialområde.

Sidst opdateret 08.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring