Gå til indhold

Tilsynets nyhedsbrev: Der er grænser for kommuners klimatiltag

Det kommunale og regionale tilsyn i Ankestyrelsen har netop udsendt deres nyhedsbrev. Her har Ankestyrelsen taget stilling til, om lovgivningen sætter grænser for kommuners klimatiltag.

Kommuner må generelt gerne arbejde for bedre miljø og klima. Men pengene skal have en effekt i kommunen eller på anden måde kommer kommunens borgere til gavn.   

Ankestyrelsen har derfor udtalt, at en kommune ikke måtte betale 200.000 kr. om året til udenlandske skovprojekter. 

”Når kommuner er i tvivl om lovligheden af en påtænkt beslutning eller nyt initiativ, kan tilsynet hjælpe med at afklare dette ved at afgive en forhåndsudtalelse til kommunen. Det er en god måde at forebygge ulovlige beslutninger på og give kommunerne mulighed for at tilpasse nye initiativer, så de kan lade sig gøre efter reglerne,” siger ankechef Lene Conrad.

 I nyhedsbrevet kan du også læse om: 

  • Overdragelse af fordring til fond
  • Kommunal støtte til en forening, der laver lokalradio
  • Gratis buskørsel på udvalgte lokalruter
  • Ingen tilbagekaldelse af afgørelse om fast vederlag til menige medlemmer
  • Oplysninger var tilstrækkeligt anonymiseret og kunne derfor ikke undtages fra aktindsigt
  • Ressourceforbrug på flere anmodninger om aktindsigt kunne ikke samles
  • Sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, på beskæftigelsesområdet

Læs nyhedsbrevet for marts 2020 og  abonner på vores nyhedsbrev. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring