Gå til indhold

Stigning i afgjorte klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at der fra 2016 til 2018 har været en stigning i afgjorte klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt mellem børn eller unge og forældre eller netværk.

Kommuner peger blandt andet på, at stigningen kan skyldes en stigning i sager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt i børn og unge-udvalg og implementering af politiske tiltag i forbindelse med blandt andet Overgrebspakken.

Stigning i klagesager

Fra 2016 til 2018 har der været en stigning på 84 afgjorte klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt mellem et barn eller en ung og forældrene og netværket.

Sammenlignet med alle afgjorte klagesager fra børn og unge-udvalg svarer det til en stigning på tre procentpoint (fra 12 procent til 15 procent).

Undersøgelsen viser, at der både er sket en stigning i antallet af afgørelser, hvor samvær og/eller kontakt er afbrudt af hensyn til barnets sundhed og udvikling (§ 71, stk. 3 i serviceloven), og hvor samvær og/eller kontakt er afbrudt på grund af viden eller formodning om overgreb (§71, stk. 4 i serviceloven).

Sammenlignet med det samlede antal afgørelser om afbrydelse af samvær og/eller kontakt er andelen af afgørelser efter stk. 3 faldet og andelen af afgørelser efter stk. 4 er steget.

Større fokus på overgreb og generelt flere sager

Kommunerne peger på flere mulige årsager til stigningen i klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt, blandt andet:

  • Implementering af tiltag i forbindelse med bl.a. Overgrebspakken fra 2013
  • Øget juridisk sparring i forvaltningerne
  • Flere specialiserede advokater på børneområdet
  • Stigning i anbringelser uden samtykke

Hent publikationen

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet og består af:

  • En sagsgennemgang af et repræsentativt udsnit af klagesager (367 klagesager) om afbrydelse af samvær og/eller kontakt i perioden 2016 til 2018
  • Gruppeinterview med sagsbehandlere, fagkoordinatorer/teamledere og jurister i fire kommuner

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring