Gå til indhold

Kommunerne kan blive bedre til at undersøge, om borgere bliver væk fra et tilbud uden rimelig grund

Kommunerne er ikke gode nok til at undersøge, om borgere har rimelig grund til at udeblive fra et tilbud. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse af ti kommuners brug af sanktioner overfor personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp og er blevet væk fra et tilbud.

Kommunerne kan blive bedre til at sikre, at sagerne er tilstrækkelig oplyste, når de vil foretage fradrag i borgeres uddannelses- eller kontanthjælp, fordi de er udeblevet fra tilbud.

Det fremgår af anbefalingerne i Ankestyrelsens nye undersøgelse om kommunernes praksis, når de vil foretage fradrag i hjælpen til en borger. Styrelsen anbefaler blandt andet, at kommunerne undersøger, om borgeren har en rimelig grund til at udeblive fra tilbuddene.

En anden anbefaling er, at kommunerne er opmærksomme på de særregler, der gælder for aktivitetsparate borgere. 

Tredje og sidste undersøgelse

Undersøgelsen er den tredje og sidste, styrelsen har gennemført om kommunernes brug af sanktioner. De tre undersøgelser er et led i opfølgningen på kontanthjælpsreformen. 

Denne undersøgelse er en gentagelse af den første undersøgelse fra 2015 og gælder de samme kommuner og typer af sager.

Undersøgelsen handler om 105 sager fra ti kommuner. I sagerne har kommunen afgjort, at borgeren skal have en sanktion efter aktivloven. 

I 62 sager var betingelserne for at give en sanktion opfyldt. 21 af de 105 sager ville være blevet ændret, hvis borgeren klagede over afgørelsen, og Ankestyrelsen behandlede sagen. I 22 af de 105 sager manglede der oplysninger, og det var derfor ikke muligt at vurdere, om afgørelserne var rigtige eller ej. 

Ud fra analysen anbefaler Ankestyrelsen blandt andet, at 

  • kommunen sikrer, at den enkelte sag er tilstrækkelig oplyst, før kommunen giver en sanktion. Kommunen skal altså sikre, at der er nok oplysninger til vurdere sagen.
  • kommunen undersøger, om borgeren har en rimelig grund til at udeblive fra tilbud efter aktivlovens § 13, stk. 7.
  • kommunen er opmærksom på, at borgere ikke kan sanktioneres, hvis borgerne har en rimelig grund til udeblivelsen, jf. § 13, stk. 7.
  • kommunen sørger for tilstrækkelig vejledning om konsekvenserne for udeblivelse fra tilbud og dokumentation af vejledningen.
  • kommunen i en afgørelse om sanktion sørger for at begrunde, hvorfor borgerens angivne grund til udeblivelsen eller manglende svar på partshøring, ikke er en rimelig grund til at udeblive.
  • kommunen sørger for at være særlig opmærksom på særreglerne som gælder for aktivitetsparate borgere.

Læs undersøgelsen og alle Ankestyrelsens anbefalinger 

Den første praksisundersøgelse

Den anden praksisundersøgelse om sanktioner

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring