Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse.

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.

  • resuméer af nogle af nævnes afgørelser i løbet af 2017
  • artikler med fokus på emner fra året
  • om domme fra EU-Domstolen fra foråret 2017 om islamisk hovedtørklæde og begrebet ”etnisk oprindelse”
  • om Højesteretsdomme fra 2017, hvor hovedspørgsmålet var, om to kvinders tilstande var omfattet af handicapbegrebet.
Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juni 2018
10.07.2018
Ligebehandlingsnævnet har i juni 2018 afgjort 28 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2018
12.06.2018
Ligebehandlingsnævnet har i maj 2018 afgjort 8 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Flere nyheder