Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2019
Ligebehandlingsnævnet | 13.06.2019
Ligebehandlingsnævnet har i maj afgjort 12 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Uddannelseslæge med handicap fik to gange afslag på dispensation
29.05.2019
En læge klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at hun havde fået afslag på dispensation fra to-stedskravet under sin uddannelse til speciallæge. Hun mente, at afslagene var udtryk for indirekte forskelsbehandling pga. handicap.
Flere nyheder

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.