Gå til indhold

Påbud om mekanisk udsugning ved en opvaskemaskine sendt tilbage til fornyet behandling hos Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte et påbud om mekanisk udsugning ved en opvaskemaskine tilbage til Arbejdstilsynet, da det ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, at de ansatte blev udsat for generende påvirkning fra de dampe, der blev dannet, når maskinen blev åbnet.

Ved et tilsynsbesøg observerede Arbejdstilsynet, at der var placeret en opvaskemaskine i et lokale. Maskinen var placeret under et bord. Der var ikke nogen ventilation ved eller tæt på opvaskemaskinen, og der strømmede varm damp ud i lokalet, når maskinen blev åbnet. Det var en industriopvaskemaskine, der vaskede op ved cirka 64 oC.

Lokalet var cirka 10-15 m2, og vinduerne over opvaskemaskinen blev åbnet, hvis der var for meget damp i lokalet. Der blev vasket op minimum 20 gange pr. dag, og det var ikke muligt at lade opvaskemaskinen køle af, inden den blev tømt, da det tog 3 kvarter at varme maskinen op.

På den baggrund afgav Arbejdstilsynet påbud om, at virksomheden skulle etablere mekanisk udsugning ved opvaskemaskinen.

Regler

Det fremgår af § 42, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 35, stk. 1, i bekendtgørelsen om arbejdsstedets indretning, at hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, der er sundhedsskadelige, eller udvikling af aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal der etableres mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen, hvor den udvikles.

Afgørelse

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn hjemviste sagen, idet Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, at de ansatte, der anvendte opvaskemaskinen, blev udsat for generende påvirkning fra de dampe, der blev dannet, når maskinen blev åbnet.

Nævnet lagde vægt på, at det af Arbejdstilsynets beskrivelse af vaskemaskinen alene fremgik, at der var tale om en industriopvaskemaskine, som var placeret under et bord, og at maskinen vaskede op ved cirka 64 oC.

Nævnet lagde desuden vægt på, at virksomheden havde oplyst, at der var tale om en underbordsopvaskemaskine, som ifølge producenten ikke behøvede mekanisk udsugning, ligesom et ventilationsfirma havde bekræftet over for virksomheden, at de aldrig havde monteret mekanisk udsugning på en underbordsopvaskemaskine.

Nævnet lagde endelig vægt på, at det af Arbejdstilsynets beskrivelse af dampen alene fremgik, at der strømmede varm damp ud i lokalet, når maskinen blev åbnet (2013-6032-45752).


Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring