Gå til indhold
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Vi har fundet 129 resultater med emnet Ligebehandlingsnævnet. Viser 21 - 30
Forskelsbehandling på grund af alder
Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder gælder inden for arbejdsmarkedet. Der er ikke et forbud mod forskelsbehandling på grund af alder uden for arbejdsmarkedet.
Forskelsbehandling på grund af handicap inden for arbejdsmarkedet
Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap gælder både inden for og uden for arbejdsmarkedet.
Forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet
Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap gælder både inden for og uden for arbejdsmarkedet.
Forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse
Forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse er beskyttet både inden for og uden for arbejdsmarkedet.
Anden forskelsbehandling
Inden for arbejdsmarkedet er der desuden forbud mod forskelsbehandling på grund af religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering og national, social eller etnisk oprindelse.
Ligeløn
En arbejdsgiver skal give kvinder og mænd lige løn for det samme arbejde eller for arbejde, der har samme værdi.
Klage til Ligebehandlingsnævnet
Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet.
Gode råd til sagens parter
Hvis du har en sag i Ligebehandlingsnævnet, har vi disse råd.
Spørgsmål og svar
Nedenfor er svaret på nogle af de mest almindelige spørgsmål.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring