Gå til indhold
Nyheder
Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.
Vi har fundet 445 resultater med emnet Nyheder. Viser 61 - 70
Ankestyrelsen nærlæser dom om sygedagpenge
Østre Landsret har afsagt en dom i en sag på sygedagpengeområdet om uarbejdsdygtighed og afgørelser med tilbagevirkende kraft.
Ankestyrelsen genoptager sager
Ankestyrelsen genoptager nogle sager om beregning af bidraget til pensionsordning. Det sker på baggrund af en ny principafgørelse. Vi genoptager en sag, vi før har afgjort, hvis en forælder, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og et bidrag til pensionsordning, beder om det.
Ankestyrelsen anker ikke dom
Vi er i gang med at forberede de næste skridt, så vi selv og kommunerne kan genoptage relevante sager.
Ankestyrelsen genoptager nogle sager om førtidspension og ressourceforløb
Reglerne om førtidspension blev lempet den 1. juni 2018, men vi har ved en fejl i en kort periode ikke brugt dem i alle relevante sager. Derfor genoptager vi et mindre antal sager.
Ankestyrelsens undersøgelse af hvordan reglen om merudgifter bliver brugt
Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager fra 10 kommuner for at belyse kommunernes brug af reglen om dækning af merudgifter til børn og unge.
Nye principafgørelser - juni 2018
28 principafgørelser fra Ankestyrelsen siden seneste nyhedsbrev.
Ankestyrelsen behandler nogle sager om sygedagpenge på ny
En dom fra Østre Landsret betyder, at Ankestyrelsen fastlægger en ny praksis i nogle sager om sygedagpenge.
Ankestyrelsen afgjorde cirka 3.400 klager over Udbetaling Danmark i 2017
Udbetaling Danmarks afgørelse blev stadfæstet i 66 procent af klagesagerne. Udbetaling Danmark lever stadig ikke op til forvaltningslovens krav i alle sager. Det gælder især reglerne om at partshøre og at begrunde afgørelserne.
Ankestyrelsen genoptager sager om støtte til sko og fodindlæg
Ankestyrelsen genoptager nogle sager om støtte til ortopædiske sko og fodindlæg.
Ny vejledning om beregning af klagefrister
Justitsministeriet har netop udsendt en ny vejledning om beregning af klagefrister – den følger Ankestyrelsen.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring