Gå til indhold
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Vi har fundet 123 resultater med emnet Arbejdsmiljøklagenævnet. Viser 41 - 50
Nyhedsbrev Nr. 11 / 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse
Ophævelse af påbud om forsvarligt løft af mælkekasser
Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets påbud om, at en virksomhed skulle sikre, at løft af mælkekasser i en butik blev udført fuldt forsvarligt. Nævnet fandt, at mangelfuld partshøring i sagen medførte, at påbuddet var ugyldigt og skulle ophæves.
Fastholdelse af påbud om passende temperatur i butik, men afgørelse om påbud for lagre og varemodtagelse sendt tilbage til Arbejdstilsynet
Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse om, at en virksom-hed skulle sikre en passende temperatur uden generende temperaturforskelle i virksomhedens butik. Men den tilsvarende afgørelse for varemodtagelsen og lag-rene sendte nævnet tilbage til ny vurdering i Arbejdstilsynet.
Nyhedsbrev Nr. 10/ 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse
Nyhedsbrev Nr. 9/2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse
Nyhedsbrev Nr. 8 /2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse
Nyhedsbrev Nr. 7/2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet har i juli og august måned 2015 truffet 46 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse
Nyhedsbrev Nr. 6 / 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møder i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse
Nyhedsbrev Nr. 5 / 2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2015 truffet 66 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse
Nyhedsbrev Nr. 4/2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring