Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger
Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Vi har fundet 430 resultater med emnet Nævn. Viser 21 - 30
Dansk barn i forslag til adoption
Hvilken adoptant, der konkret er bedst egnet til at adoptere det konkrete barn? Læs om, hvordan vi vurderer det.
Hyppige spørgsmål om national adoption
Få svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet i Ankestyrelsen.
Hvis du vil bortadoptere
Overvejer du at bortadoptere dit barn til adoptivforældre i Danmark? Læs om reglerne her.
Hvis du vil klage
Adoptionsnævnet er klageinstans på området for fremmedadoption.
Personligt fremmøde
Du har mulighed for at redegøre for din sag mundtligt over for Adoptionsnævnet på et af nævnets møder. Det kaldes fremmøde.
Hvis du er professionel
Nævnets vejledninger er rettet mod professionelle – for eksempel speciallæger og psykologer.
Rådgivning i forbindelse med matchning
Du kan få lægefaglig rådgivning af en uvildig børnelæge eller psykologfaglig rådgivning af en PAS-konsulent, når du har fået et konkret barn i forslag.
Regler
Reglerne om adoption skal sikre, at en adoption gennemføres til barnets bedste og med respekt for barnets grundlæggende rettigheder.
Henstilling vedrørende perioden på 6 måneder i § 3 i bekendtgørelse om adoption, den 27. april 2016.
Til adoptionssamrådene, samrådssekretariater, Danish International Adoption og Ankestyrelsen. Adoptionsnævnet har på baggrund af en forespørgsel fra Statsforvaltningen fundet anledning til at udtale sig om, hvorvidt 6 måneders perioden i § 3 i bekendtgørelse om adoption løber fra hjemtagelsen af barnet til Danmark eller fra overdragelsen af barnet til ansøgerne i afgiverlandet.
Henstilling med retningslinjer vedrørende vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold, den 14. oktober 2015. Senest opdateret den 14. oktober 2022.
Til adoptionssamrådene, samrådssekretariatet, Danish International Adoption og Ankestyrelsen. Nævnet har besluttet at vedtage denne henstilling, som erstatter og indholdsmæssigt med enkelte ændringer er i overensstemmelse med retningslinjerne i tidligere gældende vejledning nr. 10369 af 27. december 2014 om vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring