Gå til indhold
At skrive en afgørelse
"At skrive en afgørelse" er en opskrift til sagsbehandlere på, hvordan man skriver en afgørelse, der er korrekt opbygget, og som de fleste borgere kan forstå.
Vi har fundet 612 resultater med emnet Publikationer. Viser 1 - 10
Bangladesh
I april 2021 modtog Ankestyrelsen en engelsk oversættelse af en hollandsk rapport om ulovlige forhold i hollandske internationale adoptionssager.
Anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for anbringelser af børn og unge med funktionsnedsættelser. Undersøgelsen belyser, hvad der karakteriserer forløbet op til anbringelsen.
Redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2019
Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Redegørelsen indeholder statistik over de indkomne og behandlede klagesager på arbejdsskadeområdet i løbet af året.
Brug af stofseler til borgere med demens - fra 2015 til 2018
Der findes ikke samlede opgørelser over brug af stofseler på tværs af kommunerne. I undersøgelsen afdækker Ankestyrelsen derfor brugen af stofseler over for borgere med demens. Undersøgelsen dækker perioden fra 2015 til 2018.
Årsberetning 2019 - Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet modtog i 2019 290 sager og traf afgørelser i 280 sager.
Kommunernes brug af servicelovens §§ 82 a-c
Ankestyrelsen har undersøgt implementeringen af servicelovens §§ 82 a-c i kommunerne. Bestemmelserne giver mulighed for at yde forebyggende hjælp og støtte til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Undersøgelsen belyser blandt andet, hvordan kommunerne benytter den forholdsvist nye lovgivning, og om de oplever, at lovgivningen virker efter hensigten
Børnesagsbarometret 2020
Ankestyrelsen har undersøgt, i hvilken udstrækning kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.
Evaluering af det sociale frikort
I 2018 vedtog Folketinget en forsøgsordning med det socialt frikort, som trådte i kraft 1. januar 2019.
Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandling 2019
I årsopgørelsen fremgår nøgletal for Ankestyrelsens sagspro-duktion i 2019.
Fravær fra danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte
Ankestyrelsen har undersøgt fravær fra danskuddannelse i udvalgte kommuner. Undersøgelsen ser nærmere på fraværet for personer, der er kommet til Danmark som flygtninge eller familiesammenførte, og som er henvist til danskuddannelse som led i et selvforsørgelses- eller hjemrejseprogram eller introduktionsprogram (I-kursister). Undersøgelsen belyser blandt andet årsager til fraværet, og hvordan kommuner og sprogcentre arbejder med at nedbringe fraværet.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring