Gå til indhold
Undersøgelser på børneområdet
Ankestyrelsens undersøgelser om børneområdet. Du kan bl.a. finde undersøgelse om børn og handicap, adoption, anbringelse og familie.
Børn
Store fagområder er adoption, anbringelser og andre sager om støtte til familier med børn. Det er også her, du kan underrette, hvis du er bekymret for et barn eller et ungt menneskes trivsel.
Vi har fundet 15 resultater med emnet Børneområdet. Viser 1 - 10
Undersøgelser på børneområdet
Ankestyrelsens undersøgelser om børneområdet. Du kan bl.a. finde undersøgelse om børn og handicap, adoption, anbringelse og familie.
Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn med handicap
Ankestyrelsen har spurgt kommuner og forældre om, hvad der kan understøtte et godt samarbejde.
Afbrydelse af samvær og/eller kontakt
Fra 2016 til 2018 er der sket en stigning i antallet af afgjorte klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt mellem børn eller unge og forældre eller netværk. Ankestyrelsen har undersøgt, hvad der kan være årsag til stigningen, og hvad der karakteriserer klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt.
Trivsel blandt børn anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder
Ankestyrelsen har undersøgt trivslen blandt børn – i alderen 11-17 år – anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Undersøgelsen viser overordnet, at døgninstitutioner har en større udfordring med at skabe trivsel for børnene, end de socialpædagogiske opholdssteder har.
Indkomst og egenbetaling blandt unge i efterværn - en kortlægning
Ankestyrelsen og Børne- og Socialministeriet har gennemført en undersøgelse af indkomst og egenbetaling blandt unge i efterværn på et anbringelsessted.
Børnesagsbarometret 2020
Ankestyrelsen har undersøgt, i hvilken udstrækning kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.
Rapporten ”Mistanke om ulovlige forhold i adoptioner fra Chile til Danmark 1978-1988”
Ankestyrelsen har foretaget en afdækning af det historiske adoptionsformidlingssamarbejde med Chile i årene 1978 til 1988.
Børn
Store fagområder er adoption, anbringelser og andre sager om støtte til familier med børn. Det er også her, du kan underrette, hvis du er bekymret for et barn eller et ungt menneskes trivsel.
Sager om børn og unge
Ankestyrelsen kan efterprøve alle tvangsmæssige afgørelser truffet af kommunernes børn og unge-udvalg i sager om børn og unge under 18 år
Kommunernes brug af handleplaner til anbragte børn og unge
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes brug af handleplaner i anbringelsessager. Undersøgelsen er baseret på en gennemgang af en række sager, en spørgeskemaundersøgelse blandt anbringelsessteder og interview med medarbejdere fra kommuner og anbringelsessteder.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring