Hvad er en underretning?

En underretning betegnes som en henvendelse, der indeholder en bekymring for et barns eller en ungs trivsel og udvikling.

En underretning kan være en oplysning om bekymring  fra en fagperson eller en privat borger.

Der er ingen krav til formen i en underretning. Der kan underrettes telefonisk eller skriftligt. Der kan også underrettes anonymt.

Ankestyrelsen kan modtage underretninger fra f.eks.:

 • barnet eller den unge selv
 • indehavere af forældremyndigheden
 • biologiske forælder, der ikke har del i forældremyndigheden 
 • familien eller andre i husstanden 
 • personer i nærmiljøet
 • støtteperson
 • dag- eller fritidstilbud 
 • skole
 • pædagogisk-psykologisk rådgivning
 • kommunal sundhedspleje
 • sundhedsvæsenet i øvrigt 
 • aflastnings- eller plejefamilie
 • politi og/eller domstol
 • krisecentre
 • opholdssteder eller døgninstitutioner 
 • anden kommune
 • forvaltningen selv

Ankestyrelsen kan også selv blive opmærksomme på et udsat barn eller ung via f.eks.:

 • sag om en eller flere søskende
 • omtale i medierne 
 • praksisundersøgelse

Hvad sker der efter Ankestyrelsen har modtaget en underretning?

Når Ankestyrelsen modtager en underretning tager vi kontakt til barnets eller den unges hjemkommune for at undersøge, om kommunen gør det fornødne for barnet eller den unge.

Hvis vi vurderer, at kommunen ikke handler tilstrækkeligt og relevant i forhold til barnets eller den unges særlige behov, kan vi vælge at behandle sagen på et ankemøde med henblik på at træffe en afgørelse i sagen.

Vil du underrette?

Du kan underrette Ankestyrelsen ved at benytte vores digitale underretningsblanket.

underretningsblanket 

Du kan også kontakte os telefonisk på vores hovednummer 33 41 12 00 alle hverdage mellem kl. 9-15 og bede om Ankestyrelsens afdeling for Børn og Familie.

Du kan endelig sende en mail på ast@ast.dk eller sikkerpost@ast.dk (kun sidstnævnte mailadresse er krypteret og derfor egnet til fortrolige oplysninger).

Sidst opdateret 27.01.2015