Gå til indhold

Ankestyrelsens handlemuligheder

I underretningssager kan Ankestyrelsen træffe forskellige typer afgørelser og pålægge kommunen at gennemføre dem

I de tilfælde, hvor man som privat borger eller fagperson har underrettet kommunen om et barn eller en ung men har indtryk af, at kommunen undlader at iværksætte foranstaltninger, eller at barnet eller den unge ikke får tilstrækkelig hjælp, så kan man henvende sig til Ankestyrelsen, som har mulighed for at gå ind i sagen

Hvis Ankestyrelsen på baggrund af en underretning vurderer, at kommunen ikke handler tilstrækkeligt og relevant i forhold til et barns eller en ungs særlige behov, kan vi behandle sagen på et ankemøde.

De afgørelser, Ankestyrelsen kan træffe på et ankemøde, kan inddeles i følgende hovedtyper:

 • Ankestyrelsen kan pålægge kommunen at gennemføre sagsbehandlingsskridt og træffe en afgørelse. 
 • Ankestyrelsen kan selv træffe en afgørelse og pålægge kommunen at gennemføre den.

Ankestyrelsen kan bestemme, at afgørelserne skal gennemføres inden for en nærmere angivet tidsfrist.

Pålæg om sagsbehandlingsskridt

Ankestyrelsen kan pålægge en kommune at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt. Det kan f.eks. være:

 • afholde en børnesamtale
 • udarbejde en handleplan

Pålæg om at træffe afgørelse og gennemføre den

Ankestyrelsen kan også pålægge kommunen at træffe de fornødne afgørelser og pålægge kommunen at gennemføre den.

Det kan være afgørelser om:

 • gennemførelse af en undersøgelse af barnet eller den unge og dennes familie
 • frivillige foranstaltninger
 • økonomisk støtte
 • hjemgivelse og hjemgivelsesperiode
 • samvær under anbringelsen 
 • anbringelsesstedet
 • efterværn

Ankestyrelsen kan også selv træffe afgørelser

Ankestyrelsen kan selv træffe visse foreløbige afgørelser og pålægge kommunen at gennemføre dem. Det drejer sig om afgørelser om:

 • frivillige foranstaltninger, som f.eks. familiebehandling og anbringelse uden for hjemmet
 • økonomisk støtte

Endelig kan Ankestyrelsen også træffe tvangsmæssige afgørelser om bl.a.:

 • undersøgelse uden samtykke
 • anbringelse uden samtykke
 • lægelig undersøgelse uden samtykke
 • videreført anbringelse

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring