Gå til indhold

Behandling af en underretning

Så snart Ankestyrelsen modtager en underretning går vi i gang med at få afdækket, om der er grundlag for bekymring for et barn eller en ung.

Kort efter Ankestyrelsen modtager en underretning om bekymring for et barn eller en ung tager vi skriftlig kontakt til sagens parter og gør dem opmærksom på, at vi har modtaget en underretning om bekymring for barnet eller den unge.

Parterne vil får en kopi af underretningen herunder navn på underretter, medmindre underretningen er foretaget anonymt. Underretningen vil fremover indgå i barnets eller den unges sag.

Sagens parter 
 

Sagens parter er forældremyndighedsindehavere og barnet, når det er fyldt 10 år 

Underretter vil også modtage en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget underretningen. Herefter hører underretter som udgangspunkt ikke mere fra Ankestyrelsen medmindre underretter er part i sagen eller fagperson.

Hvis underretter er fagperson har denne ret til at blive orienteret om hvorvidt sagen vil blive mødebehandlet eller ej.
Herefter kontakter vi barnets hjemkommune, og beder om alle relevante oplysninger om barnets eller den unges situation.

Når vi har modtaget materialet fra kommunen vil en jurist sammen med en børnesagkyndig vurdere sagen. Den børnesagkyndige er ansat af Ankestyrelsen og giver råd og vejledning.

Hvis kommunen gør tilstrækkeligt

Hvis vi skønner, at der ikke er grund til bekymring for barnets forhold, eller at den indsats kommunen allerede er i gang med, for at hjælpe barnet, er tilfredsstillende afslutter vi sagen og giver skriftlig meddelelse til sagens parter.

Hvis kommunen ikke yder relevant støtte

Hvis vi derimod vurderer, at kommunen ikke yder relevant støtte behandler vi sagen på et ankemøde.

Ankemøde

På et ankemøde deltager to beskikkede medlemmer og to jurister fra Ankestyrelsen. Desuden vil en børnesagkyndig være til stede.

Sagens parter, indehavere af forældremyndigheden og børn, der er fyldt 10 år bliver inviteret til at deltage i mødet i Ankestyrelsen, hvor de kan udtale sig personligt.

Sagens parter har ret til en besidder under mødet. Oftest vil de også have ret til advokatbistand.

Ankestyrelsen kan også efter en konkret vurdering vælge at indkalde relevante vidner.

På ankemødet bliver det afgjort, hvilke foranstaltninger og initiativer kommunen skal tage i barnets eller den unges sag.

Ankestyrelsen kan træffe afgørelse i sagen, selvom ingen af sagens parter møder op.

Hvad kan der træffes afgørelse om?

Ved ankemødet kan vi blandt andet træffe afgørelse om, at kommunen bl.a. skal

 • have en samtale med barnet
 • undersøge barnets (og familiens) forhold nærmere
 • gennemføre en supplerende undersøgelse af barnets eller den unges forhold med en udredning af barnet eller dens unges vanskeligheder og forældrenes forældreevne
 • udarbejde en handleplan
 • træffe nødvendige støtteforanstaltninger i forhold til barnets behov 
 • træffe ny afgørelse om barnets samvær med forældre eller personer fra dets netværk
 • træffe ny afgørelse om anbringelsessted

Vi kan også selv træffe afgørelse om bl.a.:

 • foreløbige frivillige anbringelser
 • undersøgelser uden samtykke
 • anbringelse uden samtykke
 • videreførte anbringelser

Sidst opdateret 31.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring