Gå til indhold

Hvad er en underretning?

En underretning er en henvendelse om bekymring for et barns eller en ungs trivsel og udvikling.

En underretning kan være en oplysning om bekymring  fra en fagperson eller en privat borger.

Der er ingen krav til formen i en underretning. Der kan underrettes telefonisk eller skriftligt. Der kan også underrettes anonymt.

Ankestyrelsen kan modtage underretninger fra f.eks.:

 • barnet eller den unge selv
 • indehavere af forældremyndigheden
 • biologiske forælder, der ikke har del i forældremyndigheden 
 • familien eller andre i husstanden 
 • personer i nærmiljøet
 • støtteperson
 • dag- eller fritidstilbud 
 • skole
 • pædagogisk-psykologisk rådgivning
 • kommunal sundhedspleje
 • sundhedsvæsenet i øvrigt 
 • aflastnings- eller plejefamilie
 • politi og/eller domstol
 • krisecentre
 • opholdssteder eller døgninstitutioner 
 • anden kommune
 • forvaltningen selv.

Ankestyrelsen kan også selv blive opmærksomme på et udsat barn eller ung via f.eks.:

 • sag om en eller flere søskende
 • omtale i medierne 
 • praksisundersøgelse.

Hvad sker der efter Ankestyrelsen har modtaget en underretning?

Når Ankestyrelsen modtager en underretning tager vi kontakt til barnets eller den unges hjemkommune for at undersøge, om kommunen gør det fornødne for barnet eller den unge.

Hvis vi vurderer, at kommunen ikke handler tilstrækkeligt og relevant i forhold til barnets eller den unges særlige behov, kan vi vælge at behandle sagen på et ankemøde med henblik på at træffe en afgørelse i sagen.

Vil du underrette?

Du kan underrette Ankestyrelsen ved at bruge vores underretningsblanket.

Underretningsblanket 

Du kan ringe til os på vores hovednummer 33 41 12 00 og fortælle, at du vil underrette om bekymring for et barn. 

Sidst opdateret 06.12.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring