Gå til indhold

Ankestyrelsen kan hjælpe børn og unge i akutte tilfælde

Hvis du har foretaget en underretning til kommunen, men ikke mener, at kommunen handler tiltrækkeligt relevant og hurtigt, har du mulighed for at underrette til Ankestyrelsen. Hvis underretningen er så alvorlig, at den ikke kan vente til Ankestyrelsens normale åbningstid, kan du kontakte Ankestyrelsen via akuttelefonen.

Hvis du vurderer, at en underretning er af akut karakter bør du som udgangspunkt kontakte kommunen om din bekymring.

Kommunen skal være til at træffe på deres vagttelefon uden for almindelig arbejdstid, i weekender og helligedage, når det drejer som bekymring for et barn eller en ung.

Hvis du ikke kan komme i kontakt med kommunen eller hvis der ikke bliver handlet relevant på din akutte bekymring, og din underretning ikke kan afvente Ankestyrelsens normale åbningstid, har du mulighed for at kontakte Ankestyrelsen.

Der er i Ankestyrelsen etableret et nødberedskab, således at man også uden for Ankestyrelsens normale åbningstid kan komme i kontakt med Ankestyrelsen pr. telefon. Nødberedskabet er beregnet til de situationer, hvor det vurderes, at en akut anbringelse af et barn eller en ung er nødvendig, og hvor det enten ikke er muligt at komme i kontakt med formanden for børn og unge-udvalget eller næstformanden, eller hvor denne ikke mener, at det er nødvendigt at træffe en foreløbig afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, jf. servicelovens § 75, stk. 5 og 6.

Nødberedskabet forudsættes alene anvendt, hvor der foreligger ekstraordinære omstændigheder

Akuttelefon
 

Nummeret til Ankestyrelsens akuttelefon er 61 89 73 79
 

Hvad kan Ankestyrelsen gøre i akutte tilfælde?

Når du underretter om bekymring for et barn eller en ung vurderer vi, hvilke initiativer der skal tages.

Almindeligvis tager vi kontakt til barnets eller den unges hjemkommune for at få flere oplysninger om barnets eller den unges situation.

Hvis vi vurderer, at barnets eller den unges situation ikke er af akut karakter, venter vi med at gå videre med sagen til vores almindelige åbningstid.

Hvis vi derimod mener, at der er behov for, at vi handler akut, vil vi hurtigt træffe en afgørelse f.eks. akutanbringelse.

Ankestyrelsens særlige kompetence ved akutte behov

Som en særlig kompetence kan Ankestyrelsen træffe en hurtig og foreløbig afgørelse om akut anbringelse af et barn eller en ung, når der er tale om en helt ekstraordinær situation.

Denne særlige kompetence eller lignende ændringer for barnet eller den unge kaldes for en ”formandsafgørelse”. Normalt er det kun formanden eller næstformanden for kommunens børn og unge-udvalg, der træffer de afgørelser.

Formandsafgørelser, som Ankestyrelsen træffer, er foreløbige afgørelser og har gyldighed i 1 måned.

Kommunen skal inden for denne måned tage stilling til, om de vil behandle sagen på et møde i børn og unge-udvalget.

Hvis kommunen sætter sagen på et børn og unge-udvalgsmøde kan sagens parter efterfølgende anke afgørelsen til Ankestyrelsen.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring