Sager om børn og unge

Ankestyrelsen kan efterprøve alle tvangsmæssige afgørelser truffet af kommunernes børn og unge-udvalg i sager om børn og unge i alderen 0-18 år

trappe

Når Ankestyrelsen behandler sager om børn og unge, undersøger vi, om kommunen lever op til de regler, der gælder på området for særlig støtte til børn og unge under 18 år.

Hovedparten af de sager Ankestyrelsen behandler er klager fra forældre over, at deres kommune har anbragt deres børn uden for hjemmet uden samtykke fra forældrene. Dette kaldes en tvangsanbringelse.

Sådanne sager om tvangsanbringelse af børn og unge har som udgangspunkt først været behandlet og afgjort i børn og unge-udvalg i barnets eller den unges hjemkommune.

Ankestyrelsen har kompetencen til at efterprøve alle dele af en tvangsmæssig afgørelse. 

Udover at behandle klager over tvangsmæssige afgørelser har Ankestyrelsen også kompetencen til at behandle alle andre sager, der omhandler bekymring for et barn eller en ung.

Ankestyrelsens handlemuligheder i underretninger om børn og unge 

Opsættende virkning

En klage over børn og unge-udvalgets afgørelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

Spørgsmålet om ”opsættende virkning af klage” drejer sig om, hvorvidt kommunen kan undlade at iværksætte en afgørelse truffet af børn og unge-udvalget, når der klages til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan dog på baggrund af en konkret anmodning, under ganske særlige omstændigheder, vurdere, om en afgørelse skal have opsættende virkning.

Sidst opdateret 17.04.2018