Gå til indhold

Artikel: Beregning af tabt arbejdsfortjeneste, når forældre skiftes til at passe et handicappet barn

Tabt arbejdsfortjeneste skal beregnes ud fra modtagerens bruttoindtægt, inden vedkommende begyndte at modtage tabt arbejdsfortjeneste første gang. Sådan er det også, hvis forældrene passer barnet på skift og altså skiftes til at få dækket deres tabte arbejdsfortjeneste.

Af specialkonsulent Malene Riber Faarbæk

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 5, 2017. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter september 2017.

Ankestyrelsen har mange sager om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste; en del handler om beregningen.

Forældre kan få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis de forsørger et barn under 18 år i hjemmet. Barnet skal have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse for hjælpen, at den nedsatte funktionsevne kræver, at barnet passes i hjemmet. Det er også en betingelse, at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moren eller faren, der passer barnet.

Det sker, at forældrene skiftes til at modtage tabt arbejdsfortjeneste – for eksempel, at moren passer barnet en periode, hvorefter faren overtager pasningen.

Reglerne om tabt arbejdsfortjeneste findes i servicelovens § 42.

Serviceloven

Udgangspunktet er den seneste bruttoindtægt

Tabt arbejdsfortjeneste skal beregnes ud fra modtagerens tidligere bruttoindtægt. Hvis en forælder er lønmodtager bliver den beregnet ud fra den seneste lønindtægt, som vedkommende havde inden modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste. Det gælder også, hvis der har været en periode, hvor en forælder har fået dagpenge, kontanthjælp eller lignende. Den seneste lønindtægt kan altså godt ligge mange år tilbage.

Ved et uafbrudt forløb skal den tabte arbejdsfortjeneste beregnes ud fra den seneste bruttoindtægt før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Senere ændringer i lønnen har ikke betydning for beregningen af den tabte arbejdsfortjeneste. Beregningsgrundlaget kan dog ændre sig, hvis forløbet med bevilling af tabt arbejdsfortjeneste bliver afbrudt og et nyt starter.

Det betyder ikke noget for beregningen, at moren og faren skiftes til at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsen beregnes ud fra morens eller farens tidligere bruttoindtægt, før vedkommende overgik til tabt arbejdsfortjeneste første gang. Det sker, så længe der er et uafbrudt forløb med pasning af det enkelte barn; uanset hvor mange gange forældrene skiftes til at modtage tabt arbejdsfortjeneste.

Eksempel:

Den 1. maj 2016 begynder en mor at få dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Den beregnes på baggrund af hendes seneste lønindtægt. Et halvt år senere beslutter forældrene, at det nu er faren, der skal passe barnet i hjemmet. Farens tabte arbejdsfortjeneste skal beregnes ud fra hans seneste lønindtægt.

Efter endnu et år, hvor faren har passet barnet i hjemmet, er det nu moren, der igen tager over. Hendes tabte arbejdsfortjeneste skal fortsat beregnes på baggrund af den lønindtægt, hun havde, før hun begyndte af få dækning af tabt arbejdsfortjeneste den 1. maj 2016. Det skyldes, at forløbet med pasning af barnet er uafbrudt.

Læs mere om reglerne om beregning af den tabte arbejdsfortjeneste i §§ 9 og 10 i bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom.

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Se også Ankestyrelsens principafgørelser 30-13, C-97-11 og 63-01.

Søg principafgørelser

Flere børn

En forælder kan godt passe flere børn i hjemmet. Udgangspunktet for at beregne, hvor meget vedkommende kan få i tabt arbejdsfortjeneste vil så være bruttoindtægten før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste til pasning af hvert enkelt barn. Derfor kan det ske, at den tabte arbejdsfortjeneste har to forskellige beregningsgrundlag, hvis en forælder får hjælp til pasning af to børn. Det har Ankestyrelsen fastslået i principafgørelse 44-14.

Ankestyrelsens principafgørelse 44-14 om tabt arbejdsfortjeneste - tidligere bruttoindtægt - flere børn - et barn - uafbrudt forløb

 

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring