Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nummer 5, september 2017

Læs om tabt arbejdsfortjeneste, ressourceforløb, anbringelsessted, hjemløse, merudgifter til kost og partsrepræsentanter.

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste, når forældre skiftes til at passe et handicappet barn

Tabt arbejdsfortjeneste skal beregnes ud fra modtagerens bruttoindtægt, inden vedkommende begyndte at modtage tabt arbejdsfortjeneste første gang. Sådan er det også, hvis forældrene passer barnet på skift og altså skiftes til at få dækket deres tabte arbejdsfortjeneste.

Læs hele "Beregning af tabt arbejdsfortjeneste, når forældre skiftes til at passe et handicappet barn"

Hvornår skal kommunen tilbyde ressourceforløb?

De borgere, der skal have ressourceforløb for at blive hjulpet videre i livet, har ofte brug for omfattende støtte. For mange vil ét ressourceforløb ikke være nok.

Læs hele "Hvornår skal kommunen tilbyde ressourceforløb?"

Hvornår skal børn og unge-udvalget tage stilling til ændring af anbringelsessted?

Nogle gange er det nødvendigt, at et barn eller en ung, som er anbragt uden for hjemmet, skifter anbringelsessted. Her har det betydning, om årsagen til skiftet er en udefra kommende begivenhed i forhold til anbringelsesstedet, eller om ændringen sker på grund af barnets eller den unges forhold.

Læs hele "Hvornår skal børn og unge-udvalget tage stilling til ændring af anbringelsessted?"

Handleplaner for hjemløse

Den første af tre undersøgelser om hjemløse viser blandt andet, at kommunerne generelt ikke bruger handleplaner for hjemløse til at koordinere indsatsen.

Læs hele "Handleplaner for hjemløse"

Dækning af merudgifter til et barn med laktoseintolerans, cøliaki eller fødevareallergi


Forældrene til et barn med cøliaki, laktoseintolerans eller fødevareallergi kan have ret til at få dækket udgifter til barnets mad. Det handler om udgifter ud over det beløb, som forældre til et barn på samme alder normalt bruger på kost.

Læs hele "Dækning af merudgifter til et barn med laktoseintolerans, cøliaki eller fødevareallergi"

Når borgeren ikke kan varetage sine egne interesser

Det er vigtigt for borgernes retssikkerhed, at alle ved, at de har ret til at blive repræsenteret af andre, og at de har ret til at klage. Kommunerne skal være særligt opmærksomme, når borgerne ikke kan varetage deres egne interesser.

Læs hele "Når borgeren ikke kan varetage sine egne interesser"

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring