Gå til indhold

Artikel: 20 principafgørelser samlet i 1

Ankestyrelsen er begyndt at arbejde med nogle af vores principafgørelser på en ny måde. Det gælder særligt på det specialiserede socialområde, hvor en ny principafgørelse om muligheden for dækning af merudgifter til bil er den første af sin art.

Af souschef Margarita Englert

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 6, 2017. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter december 2017.

Servicelovens regler om hjælp til dækning af merudgifter til voksne er et område med mange principafgørelser - indtil for nyligt var der langt over 100 gældende principafgørelser på området. Det kan gøre det svært at finde vej i den udmeldte praksis og at finde samspillet mellem flere principafgørelser, der har forskellige vinkler på én problemstilling.

Omkring 20 principafgørelser drejede sig om udmåling af merudgifter til transport; særligt om driftsudgifter til bil. Og de mange klagesager på området viste os, at det var meget vanskeligt for kommunerne at udlede regler og praksis af de forskellige afgørelser. De 20 principafgørelser er nu samlet i en lang afgørelse, nemlig 70-17.

Principafgørelse 70-17 adskiller sig først og fremmest ved at have et betydeligt længere resumé end sædvanligt, og den er bygget op som en vejledning i, hvordan sager om driftsudgifter til bil skal behandles. Den er skrevet for at være så umiddelbar anvendelig som muligt for kommunerne – også selvom det har betydet, at afgørelsen blev noget længere end normalt. Det har også betydet, at den er skrevet med stor fokus på selve opbygningen.

Brugerundersøgelserne anbefaler en styrket indsats

I 2016 viste en brugerundersøgelse, at vores professionelle brugere er meget interesserede i vores principafgørelser og bruger dem. En af undersøgelsens anbefalinger var derfor, at vi skulle fokusere endnu mere på principafgørelser.

Det samme billede om principafgørelser gav VIVEs rapport fra 2017 om Ankestyrelsens praksiskoordinerende virksomhed, hvor anbefalingen også var, at vi skal arbejde med at styrke indsatsen på netop dette område.

Ankestyrelsens nye strategi for principafgørelser

Brugerundersøgelsernes anbefalinger har fået Ankestyrelsen til at starte arbejdet med en ny strategi for principafgørelser. Det drejer sig om, at afgørelserne i endnu højere grad skal tjene deres formål – nemlig at vejlede kommuner og borgere om Ankestyrelsens praksis og reglernes anvendelse.

Vi vil i højere grad at fokusere på, at nye principafgørelser har tilstrækkelige brede temaer, og at der er mere fokus på regelfortolkning i stedet for eksemplet i den konkrete sag. På den måde bliver vejledningsværdien i den enkelte principafgørelse større.

I forbindelse med det arbejde skal især ældre principafgørelser ophæves og indarbejdes i nye principafgørelser, så der bliver færre principafgørelser, der til gengæld favner bredere end hidtil.

Indholdet af den nye principafgørelse

Den nye principafgørelse slår fast, at når kommunen skal afgøre, om en borger kan få dækket driftsudgifter til en bil, skal borgeren naturligvis være omfattet af personkredsen for dækning af merudgifter. Er borgeren det, skal kommunen vurdere, om borgeren uden sit handicap ville have haft bil, og om borgeren har en særlig stor bil, der er dyr i drift.

Dernæst er det væsentligt at se på, hvilken type kørsel, der er tale om. Når det er på plads, kan kommunen finde ud af, om udgifterne overstiger de udgifter, som andre uden et handicap har til drift af bil, og i hvilket omfang.

Det er de grundlæggende præmisser, som principafgørelsen starter med at slå fast. Så kommer en beskrivelse af, hvordan sagen skal gribes an alt efter situationen. Hensigten har været dels at slå de nødvendige trin i sagsbehandlingen fast og at guide læseren i den retning, der er relevant i det konkrete tilfælde.

Principafgørelse 70-17 ophæver og indarbejder 20 ældre principafgørelser. At principafgørelserne er indarbejdet betyder, at den tidligere udmeldte praksis fortsat er gældende, men blot skrevet ind – og eventuelt præciseret – i den nye principafgørelse. Der er altså ikke tale om en praksisændring i forhold til tidligere.

Selvom reglerne og praksis om driftsudgifter til bil nu er blevet samlet i én ny principafgørelse betyder det ikke, at den er udtømmende. Men vi har forsøgt at skabe rammerne for, at andre – endnu ukendte – problemstillinger på området, kan løses og fortolkes ud fra præmisserne i 70-17.

Ankestyrelsens principafgørelse 70-17 om merudgifter – transport – bil – driftsudgifter

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring