Gå til indhold

Alle publikationer

Her finder du en samlet oversigt over alle Ankestyrelsens publikationer.
2015 Vejledninger, Redegørelse

Årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg

2015 Statistik - familieret

Familieret 2015:2

2015 Statistik - familieret

Familieret 2015:1

2015 Statistik - familieret

Familieret 2014

2015 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner

2015 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Botilbudsstatistik 2014

2015 Familie, Statistik – førtidspension

Lidt flere nye førtidspensionister i 2014

2015 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning 2014

2015 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2014

2015 Statistik – førtidspension, Familie

Tendenser for førtidspensioner 2015:1

2015 Fleksjob, førtidspension og pension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

2015 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014

2015 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp, Børn og unge

Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen

2015 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsrapport 2014

2015 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2014:4

2015 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2014 for Klagenævnet for Specialundervisning

2014 Resultatkontrakt, Resultatplaner

Resultatkontrakt 2015

2014 Statistik – førtidspension, Familie

Tendenser for førtidspensioner 2014:3

Sidst opdateret 23.08.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring