Gå til indhold

Nyhedsbrev om kurser og læring, november 2021

Du har nu mulighed for at få det fulde overblik over vores åbne kurser i 2022 på alle vores fagområder. Vi har sammensat vores kursusudbud bl.a. på baggrund af ønsker fra vores mange kursister. Alle vores kurser tager udgangspunkt i Ankestyrelsens viden fra de konkrete klagesager.


Ankestyrelsens kursuskatalog for 2022 er på gaden
Du har nu mulighed for at få det fulde overblik over vores åbne kurser i 2022 på alle vores fagområder. Vi har sammensat vores kursusudbud bl.a. på baggrund af ønsker fra vores mange kursister.

Alle vores kurser tager udgangspunkt i Ankestyrelsens viden fra de konkrete klagesager.  

Er der et kursus, du længe har ventet på? Skynd dig at sende din tilmelding. Pladserne fordeles nemlig efter først-til-mølle.

Se alle vores kurser i Plan2learn

Lidt mere om kurserne for 2022
Nedenfor følger et lille udpluk af vores mange åbne kurser i 1. halvår af 2022. Det fremgår af den enkelte kursusbeskrivelse, hvem kurset henvender sig til.

Alle vores heldagskurser afholdes både i København og Horsens. Herudover har vi for 2022 kurser over det meste af landet for nye medlemmer af børn og unge-udvalgene. Desuden har vi et særligt kursus for advokater i børnesager i Middelfart. Vores halvdagskurser holdes virtuelt.   

Beskæftigelse
Den 2. februar 2022 i Horsens: Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a

Den 8. februar 2022 i København: Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a

Den 17. marts 2022 i København: Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i jobafklaringsforløb

Den 23. marts 2022 i Horsens: Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i jobafklaringsforløb

Den 31. marts 2022 i København: Særlig støtte efter aktivlovens § 34

Den 7. april 2022 i Horsens: Særlig støtte efter aktivlovens § 34                  

Den 26. april 2022 – halvdags online-kursus: Sygedagpengelovens regler om manglende medvirken (§21)

Social
Den 3. marts 2022 – halvdags online-kursus: Kursus i hjemmetræning

Den 10. marts 2022 – halvdags online-kursus: Kursus i hjemmetræning

Den 3. marts 2022 i Horsens: Dækning af merudgifter til voksne efter servicelovens § 100

 Den 15. marts 2022 i København: Dækning af merudgifter til voksne efter servicelovens § 100

Den 31. marts 2022 i Horsens: Standsning af børne- og ungeydelsen som følge af ulovligt skolefravær

Den 5. april 2022 i København: Standsning af børne- og ungeydelsen som følge af ulovligt skolefravær

Den 27. april 2022 i Horsens: Kursus i tabt arbejdsfortjeneste

Den 5. maj 2022 i København: Kursus i tabt arbejdsfortjeneste


Børn

Ud over vores særlige kursus for nye medlemmer af børn og unge-udvalgene, så kan du bl.a. tilmelde dig følgende kurser:
Den 3. februar 2022 i Middelfart: Kursus og dialogmøde for advokater i børnesager

Den 11. maj 2022 – halvdags online-kursus: Den gode sagsbehandling på børneområdet

Den 17. maj 2022 – halvdags online-kurssus: Den gode sagsbehandling på børneområdet

Arbejdsskade
Den 3. februar 2022 – halvdags online-kursus: Ulykkesbegrebet ved arbejdsskader – Forskellen på vurderingen før og efter den 1. januar 2020

Den 5. april 2022 – halvdags online-kursus: Tilbagebetaling af for meget udbetalt erstatning og godtgørelse i arbejdsskadesager


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på ast@ast.dk.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores åbne betalingskurser.

Skræddersyede kurser og længerevarende læringsforløb
Som et supplement til vores åbne betalingskurser tilbyder vi også at undervise en hel afdeling fx i en kommune i et bestemt fagområde.

Læs mere om skræddersyede kurser og læringsforløb

Du er også velkommen til at kontakte os på ast@ast.dk.

Abonnerer du på Ankestyrelsens temanyhedsbreve?
Ankestyrelsen udsender hver 2. måned fire temanyhedsbreve. Nyhedsbrevene samler de nyeste principmeddelelser, artikler, kurser og webinarer samt undersøgelser inden for områderne: arbejdsskade, beskæftigelse, børn og social.

Det er gratis at abonnere, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Tilmeld dig nyhedsbrevene her.

Sidst opdateret 20.12.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring