Gå til indhold

Sanktionsreglerne i aktivloven på kontant- og uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelsesområdet

Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a.
Kurset afholdes online. Kurset er afholdt.
Tidspunkt 6. oktober 2020
09:30 15:30
Sted Kurset afholdes online
Deltagere
Kurset er målrettet nyere kommunale sagsbehandlere uden juridisk uddannelse, som behandler sager om sanktioner på kontant- og uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelsesområdet.
Andre faggrupper i kommunerne er også velkomne – herunder også jurister.
Max deltagerantal 30
Kursusnummer 2040
Pris 2.500 kr.
Tilmeldingsfrist 6. september 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Indhold

På kurset får du en juridisk gennemgang af grundbetingelserne i aktivloven for sanktioner på kontant- og uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelsesområdet. Vi kommer blandt andet ind på:

  • Hvad er sanktioner?
  • Formålet med sanktioner
  • Hvad kan man sanktionere for - typer af sanktioner
  • Betingelser og grundlæggende forudsætninger for at kunne sanktionere
  • Særlige betingelser for aktivitetsparate
  • Vejledningskravet i § 35, herunder krav om personlig kontakt til aktivitetsparate
  • Rimelig grunde efter Aktivlovens § 13, stk. 7 og stk. 8, og hvad er dokumentationskravet
  • Kommunens oplysningspligt, jf. retssikkerhedsloven § 10
  • Hvornår stiller vi tvivl om hvorvidt en borger medvirker – herunder vurdering af om der er tale om manglende evne eller manglende vilje – processuel skadevirkning?

Vi fortæller om Ankestyrelsens principafgørelser på området. Kurset indeholder øvelser ud fra cases.

Det får du ud af kurset

Du får et grundlæggende kendskab til sanktionsreglerne, herunder formålet og hvad man kan sanktionere for.

Du får også et grundlæggende kendskab til Ankestyrelsens principafgørelser på området.

Hvis der er noget, du er særligt interesseret i, at vi har med på kurset, så skriv det, når du tilmelder dig.

Hvem kan deltage?

Kurset er målrettet nyere kommunale sagsbehandlere uden juridisk uddannelse, som behandler sager om sanktioner på kontant- og uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelsesområdet. 

Andre faggrupper i kommunerne er også velkomne – herunder også jurister.

Tid og sted

Undervisningen foregår online den 6. oktober 2020  i tidsrummet 9.30-15.30.

Ankestyrelsen sikrer, at lyd og billede er i orden ved afsendelse. Vi anbefaler, at alle deltager med kablet internetforbindelse og headset. Det er deltagerens ansvar, at udstyret virker.

I god tid inden kurset modtager du praktiske oplysninger om, hvordan du tilgår undervisningen.

Du modtager undervisningsmaterialet elektronisk inden undervisningen.

Undervisere

Jurister i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.

Pris

2.500 kr. (Kursusgebyret er fritaget for moms).

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til kurset er 30 dage før kursusstart. Du har dog mulighed for at tilmelde dig senere, hvis der stadig er ledige pladser.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring