Gå til indhold

Nu kan du se Ankestyrelsens tal på arbejdsskade- og Udbetaling Danmark området

Vi har nu tilføjet data om vores sager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Udbetaling Danmark til talportalen på vores hjemmeside. Det er sager, som handler om blandt andet arbejdsskader samt sociale ydelser, pension, boligstøtte, familieydelser og barselsdagpenge.

Af specialkonsulent Stine Keinicke, souschef Maria Lindegaard Jacobsen og chefkonsulent Martin Boelt Kristiansen

Ankestyrelsen har en talportal, hvor du kan få en lang række oplysninger om vores klagesager. På talportalen har du hidtil kunnet følge udviklingen i afgørelserne af klagesagerne på social- og beskæftigelsesområdet.

Som noget nyt kan du nu gå ind på talportalen og finde statistik på klagesager over afgørelser truffet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Udbetaling Danmark. Det kan fx være ændringer eller hjemvisninger.

På talportalen kan du hurtigt danne dig overblik over blandt andet stadfæstelses- og omgørelsesprocenter på forskellige sagsområder fra år til år og sammensætte forskellige statistikker. Det er også muligt at overføre data til excel, fx hvis du har er et særligt behov for at bearbejde og formidle Ankestyrelsens oplysninger om klagesager.   

I Ankestyrelsen bruger vi talportalen til at få overblik over områder, hvor der er behov for målrettede lærings- og kursusaktiviteter. Det gør vi blandt andet i vores løbende arbejde med at samle op på og koble viden fra vores klagesagsbehandling, tilsyn, praksiskoordinerende aktiviteter og undersøgelser. Den viden stiller vi til rådighed for vores omverden i fx webinarer og ved at udarbejde nye principmeddelelser.

Definition af begreber:

Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage førsteinstansen, som så skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at vi hjemviser en sag, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, som Ankestyrelsen ikke selv kan skaffe, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.

Ændring/ophævelse betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet førsteinstansens afgørelse.

Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i førsteinstansens afgørelse.

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager.

Du kan selv dykke mere ned i tallene, også tilbage i tid, og eksempelvis se på data ned på de enkelte sagsområder på talportalen. Viste du i øvrigt, at på portalen kan du også se data som en graf eller eksportere dem til fx Excel?

Som noget nyt på talportalen, kan du på forsiden få hjælp til at finde den statistik, der indeholder de data, du søger. Det kan du gøre ved at søge på paragraffer, emner eller lovgivning og blive guidet direkte til den relevante statistik.

Vi vil fortsat i løbet af 2021 udvide talportalen med ny funktionalitet og data om øvrige sagsområder.

Talportalen er et af flere tiltag på Ankestyrelsens strategiske fokusområde åbenhed. Større åbenhed er blevet efterspurgt af vores interessenter, og det er en forudsætning for, at vi kan løfte vores ambition om at bidrage til retssikkerhed på samfundsniveau.

Ankestyrelsen har en viden om vores sagsområder, som de færreste kan matche. Den viden skal stilles til rådighed for borgere, førsteinstanser og beslutningstagere. Du kan også læse mere om talportalen i denne artikel i Nyt fra Ankestyrelsen.

Gå på opdagelse i Ankestyrelsens talportal.

Sidst opdateret 09.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring