Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, november 2020

Læs om man omfattet af arbejdsskadeloven under en rygepause, hvorfor Ankestyrelsen ofte hjemviser ofte sager om personkredsen for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, ny undersøgelse af anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse, Taskforce-Handicap tilbyder korte læringsforløb på handicapområdet og Ankestyrelsen har afgjort 1.101 arbejdsskadesager administrativt i første halvår af 2020.

Er man omfattet af arbejdsskadeloven under en rygepause?

Dette spørgsmål kan give anledning til tvivl. Ankestyrelsen har derfor udsendt principmeddelelse 73-19  og har afholdt et webinar, som klarlægger praksis på området.

Læs hele artiklen

Ankestyrelsen hjemviser ofte sager om personkredsen for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter – hvorfor?

I 2019 hjemviste Ankestyrelsen 30-40 pct. af alle sager om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til fornyet behandling i kommunen. Disse sager handler ofte om, hvorvidt forældrene er omfattet af den personkreds, der kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Læs hele artiklen

Ny undersøgelse: Anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse

Ankestyrelsen har undersøgt forløbet op til anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse. Undersøgelsen viser, at det kan være udfordrende at inddrage barnet eller den unge med funktionsnedsættelse i sager om anbringelse uden samtykke, og at forældrene kan opleve kommunens forsøg på tidlig forældreinddragelse som en trussel om anbringelse.

Læs hele artiklen

Taskforce-Handicap tilbyder korte læringsforløb på handicapområdet

Med et kort læringsforløb kan kommuner få sparring og undervisning af jurister fra Ankestyrelsen og socialfaglige konsulenter fra VISO. Tilbuddet er gratis og henvender sig til kommunale sagsbehandlere på børnehandicap- eller voksenhandicapområdet. 

Læs hele artiklen

Ankestyrelsen har afgjort 1.101 arbejdsskadesager administrativt i første halvår af 2020

Med en lovændring har Ankestyrelsen fået mulighed for at afgøre arbejdsskadesager administrativt, hvilket giver en kortere sagsbehandlingstid. Det har vi gjort i 1.101 sager i 1. halvår af 2020. Det svarer til 21 % af det samlede antal afgjorte arbejdsskadesager i perioden.

Læs hele artiklen

Sidst opdateret 09.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring