Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 maj 2014

Maj måneds nyhedsbrev fortæller om hjælp til behandling og psykolog, hjælp til enkeltudgifter, hjemløse, studerende med arbejdsskade i udlandet samt særligt konfliktfyldte sager.

Stor forskel på, hvornår man kan få dækket udgifter til undersøgelser og psykologbehandling efter en arbejdsskade

Ankestyrelsen har i to principafgørelser behandlet spørgsmålet om udgifter efter en arbejdsskade. I den ene er der fokus på, om en tilskadekommen kan få dækket sine udgifter til undersøgelser, selvom hverken Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen, har bedt om dette. I den anden handler det om, hvorvidt en tilskadekommen kan få dækket sine udgifter til behandling hos psykolog.

Læs hele artiklen Stor forskel på, hvornår man får dækket udgifter til undersøgelser og psykologbehandling efter en arbejdsskade.

Hjælp til efterregninger for vand, varme og el – kommunerne skal foretage en samlet vurdering

Borgere kan søge om hjælp til enkeltudgifter efter aktivlovens § 81. Det drejer sig om udgifter, som de ikke kan betale uden, at det i afgørende grad påvirker familiens evne til at klare sig i fremtiden. Tre principafgørelser om efterregning for vand, varme eller el behandler tre vigtige elementer i sagsbehandlingen; nemlig forudsigelighed, muligheden for afdragsordning og rådighedsbeløb.

Læs hele artiklen Hjælp til efterregninger for vand, varme og el – kommunerne skal foretage en samlet vurdering.

Næsten hver femte hjemløs var anbragt som barn eller ung

Ankestyrelsens nye årsopgørelse på hjemløseområdet viser, at mange hjemløse allerede som børn og unge havde kontakt med de kommunale systemer.

Læs hele artiklen Næsten hver femte hjemløs var anbragt som barn eller ung.

Dansk studerende var omfattet af arbejdsskadeloven under praktikophold i Norge

Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse for at belyse, om danske studerende er omfattet af arbejdsskadesikringsloven under praktikophold i et andet skandinavisk land. I den konkrete sag, hvor en dansk kvinde kom til skade under et praktikophold på et hospital i Norge, vurderede vi, at de danske regler om arbejdsskade gjaldt.

Læs hele artiklen Dansk studerende var omfattet af arbejdsskadeloven under praktikophold i Norge.

Bedre samarbejde mellem Statsforvaltningen og kommunerne i særligt konfliktfyldte sager

Et systematiseret samarbejde mellem Statsforvaltningen og kommunerne er vigtigt for børn og forældre i de såkaldt særligt konfliktfylde sager – f.eks. svære samværssager eller sager om forældremyndighed og bopæl. Ankestyrelsen hjælper samarbejdet på vej med en ”køreplan” for sagsbehandlere, der behandler en sag, hvor både Statsforvaltningen og kommunen er inddraget. Køreplanener tænkt som et praktisk arbejdsredskab for sagsbehandlerne.

Læs hele artiklen Bedre samarbejde mellem Statsforvaltningen og kommunerne i særligt konfliktfyldte sager.

 

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring