Gå til indhold

Ny undersøgelse: Inddragelse af børn og unge ved valg af indsats og opfølgning

Ankestyrelsen har talt med 16 børn og unge om, hvordan de er blevet inddraget i forbindelse med, at kommunen har iværksat en støtteindsats efter § 52 i serviceloven. Vi har også talt med dem om, hvad de mener, god inddragelse er.

Undersøgelsen fokuserer på kommunernes inddragelse af børn og unge i forbindelse med valg af indsats og opfølgning på indsatsen. Social- og Indenrigsministeriet har bestilt undersøgelsen, som blandet andet viser, at det overordnet er meget forskelligt, hvordan og hvor meget de interviewede børn og unge oplever at være blevet inddraget.

Derudover viser undersøgelsen, at   god inddragelse for børnene og de unge er kendetegnet ved, at de bliver set, spurgt, hørt og orienteret, ligesom relationen og kontakten til sagsbehandleren er afgørende for, om børnene og de unge oplever at blive inddraget.  

Sidst opdateret 27.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring