Gå til indhold

Ny undersøgelse: Fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob

I en ny undersøgelse har Ankestyrelsen undersøgt kommunernes praksis for fastsættelse af arbejdsevne ved etablering af første fleksjob.

Undersøgelsen er bestilt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og ser på kommunernes praksis for at vurdere og fastsætte borgerens arbejdsevne ved etableringen af det første fleksjob. 

Undersøgelsen giver konkrete eksempler fra en række kommuner og ser bl.a. også på gode erfaringer og oplevede udfordringer med at fastsætte arbejdsintensitet, timetal, skånebehov og mulighed for progression.

Kurser og læring

Ankestyrelsen afholder kurser om arbejdsevnen i ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Sidst opdateret 06.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring