Gå til indhold

Ny undersøgelse: Familiepleje i Norge og Sverige

Ankestyrelsen har i en ny undersøgelse set på organiseringen og brugen af familiepleje i Norge og Sverige og afdækket statistiske forskelle i anbringelsesområdet i Danmark, Norge og Sverige.

Undersøgelsen ser på, hvordan inddragelse af barnet og anbringelsen er reguleret i lovgivningen i Norge og Sverige. Derudover indeholder undersøgelsen en beskrivelse af de to landes erfaringer med at rekruttere og fastholde plejefamilier og en statistisk analyse af forskelle på anbringelsesområdet i både Danmark, Norge og Sverige.

Resultaterne viser blandt andet, at:

  • familie- og netværkspleje er mest anvendt i Norge og mindst anvendt i Danmark
  • der er store forskelle i organisering af anbringelsesområdet mellem Norge og Sverige
  • Norge og Sverige har forskellig tilgang til kontinuitet og stabilitet i anbringelsen
  • enkeltsager i både Norge og Sverige påvirker debatten om barnets tarv versus forældrenes rettigheder.

Undersøgelsen er udarbejdet som en del af vidensgrundlaget til det lovforberedende arbejde med ”Barnets Lov” for Social- og Ældreministeriet. 

Sidst opdateret 20.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring