Gå til indhold

Mulighed for at genoptage sager, hvis mistet efterlønspræmie skyldes en arbejdsskade

Ankestyrelsen har netop offentliggjort principmeddelelse 2-20. Den drejer sig om muligheden for at få erstatning, hvis det skyldes en arbejdsskade, at man ikke har haft mulighed for at optjene efterlønspræmie i det omfang, man ville have gjort, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Læs principmeddelelse 

Du kan muligvis få forhøjet årslønnen
Hvis du tidligere har fået ret til erstatning for tab af erhvervsevne, er der i den forbindelse også blevet fastsat en såkaldt årsløn. Årslønnen bruges til at udregne erstatningens størrelse i kroner og ører.

Det er årslønnen, du muligvis kan få forhøjet, hvis du har mistet efterlønspræmie som følge af en arbejdsskade. Det er en betingelse, at du betalte til efterlønsordningen, da du fik din arbejdsskade.

Hvornår er det relevant at bede om genoptagelse?
Du kan bede om at få genoptaget din sag om årsløn, hvis du tidligere har fået afslag på at få tillagt mistet efterlønspræmie til årslønnen med den begrundelse, at du endnu ikke var begyndt at optjene efterlønspræmie på tidspunktet for skaden eller anmeldelsen af erhvervssygdommen.

Du vil også kunne anmode om genoptagelse af din sag, hvis du mener, at du har mistet efterlønspræmie som følge af en arbejdsskade, og der ikke blev taget stilling til dette, da din årsløn blev fastsat.

Der er en øvre grænse for årsløn

Du skal være opmærksom på, at der i loven er en grænse for, hvor høj årslønnen kan være, uanset din faktiske indtægt. Det betyder, at hvis din årsløn er fastsat til den såkaldte maksimalårsløn, kan du ikke få din sag genoptaget, selvom du har mistet efterlønspræmier som følge af arbejdsskaden.

Sådan beder du om genoptagelse

Alle anmodninger om genoptagelse skal gå igennem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – også selv om det var Ankestyrelsen, der senest traf en afgørelse i sagen. 

Hvis du ønsker at få din sag genoptaget, skal du derfor anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at genoptage din sag. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har også lavet en nyhed om principmeddelelsen, hvor der også står, hvad du skal gøre for at anmode om genoptagelse af din sag. 

Du kan læse Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nyhed om principmeddelelsen her 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring