Evaluering af den politiske aftale fra 2014 om et nyt adoptionssystem: Adoptivfamiliens forhold

Ankestyrelsen har foretaget en evaluering af de initiativer, der retter sig mod adoptivfamiliens forhold.

Hovedelementerne i evalueringen er:

  • Godkendelse af kommende adoptivforældre
  • Støtte til adoptivfamilien
  • Åbenhed i adoptionen
  • Indsamling og formidling af viden

Evalueringen af initiativerne i den politiske aftale er opdelt i to publikationer:

  1. Den internationale adoptionsformidling i Danmark

  2. Evaluering del 2bilag til evaluering

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 04/03 2020

Sidst opdateret 04/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring