Gå til indhold

Undersøgelse af kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance

Ankestyrelsen har gennemgået 50 ikke-påklagede sager om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance fra 13 kommuner for at belyse kommunernes sagsbehandling.

Baggrunden for undersøgelsen er, at Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg i september 2017 bad børne- og socialministeren om at tage initiativ til en praksisundersøgelse af bestemmelserne om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance. Desuden har Ankestyrelsens Rådgivende Praksisudvalg også ønsket, at Ankestyrelsen gennemfører en praksisundersøgelse af områderne.

Undersøgelsen har haft særligt fokus på personkredsen og udmålingen af hjælpen. Derudover belyser en spørgeskemaundersøgelse:

 • Om kommunerne tilbyder oplæring i at være arbejdsleder/arbejdsgiver efter § 85 i serviceloven, før den frakender støtten, eller før den giver afslag.
 • Kommunernes administrationsbidrag, herunder størrelsen og hvorvidt der er sket ændringer i bidragets størrelse inden for de seneste år.
 • Kommunernes praksis for at dække overvågning, der ikke kan dækkes efter servicelovens § 95.

Overordnede konklusioner i sagsgennemgangen

I begge ordninger er kommunerne overordnet gode til at

 • træffe afgørelse under hensyntagen til formålet med ordningerne,
 • beskrive borgerens funktionsnedsættelse og hvilke vanskeligheder borgeren har som følge af dette og
 • inddrage borgerens oplysninger i sagen.

For begge ordninger gælder, at kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang har forklaret eller undersøgt

 • hvordan borgeren bliver kompenseret for sit hjælpebehov på baggrund af udmålingen af tid til hver hjælpeopgave og,
 • hvordan anden form for hjælp kan have betydning for resultatet af afgørelsen om kontant tilskud eller BPA.

I sager om kontant tilskud har kommunerne især vanskeligt ved at

 • vejlede borgeren i forhold til regler og Ankestyrelsens praksis, især når der er raske medlemmer i husstanden, som kan udføre hjælpeopgaverne og
 • få undersøgt borgerens behov for hjælp ved ophold udenfor hjemmet.

I sager om BPA får kommunerne i højere grad, end det er tilfældet i sager om kontant tilskud,

 • forholdt sig til de enkelte opgaver, som borgeren har behov for, og
 • begrundet borgerens hjælpebehov både i og udenfor hjemmet.

Hent undersøgelsen eller resumé af undersøgelsen 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring