Gå til indhold

Undersøgelse af den fremtidige struktur for adoptionsformidlingen

Ankestyrelsen har fået til opgave at undersøge, hvordan der kan skabes en økonomisk bæredygtig struktur for den internationale adoptionsformidling.

Aftalepartierne bag satspuljeaftalen for 2019 besluttede i november 2018 at afsætte midler til undersøgelsen, der skal afdække hvilke alternativer der findes til den nuværende struktur, hvor formidlingsopgaven varetages af en privat organisation, der primært er finansieret af gebyrindtægter fra adoptivfamilierne.

Undersøgelsen skal også afdække behovet for understøttende tiltag i overgangen til et eventuelt nyt system for at skabe den tilstrækkelige tryghed og sikkerhed for kommende og nuværende ansøgere.

Det forventes, at Ankestyrelsen den 1. november 2019 afleverer undersøgelsens resultater til Børne- og Socialministeren.

Læs kommissoriet for undersøgelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring